English

Ulf Nordfjell; med stauder på paletten

En presentasjon og varm anbefaling av en foredragsholder som du kan høre på Veas staudeseminar 18. oktober

Av Ingeborg Storbæk, landskapsarkitekt og lektor på fagskolen

Ulf  Nordfjell har gjennom mange prosjekter vist seg som en særdeles kunnskapsrik og kreativ landskapsarkitekt. Internasjonalt er det særlig hans to premierte hager ved Chelsea Flower Show som har tatt et kresent, men entusiastisk engelsk hagepublikum med storm.

Nordfjell deler sin arbeidstid mellom egen praksis med hovedsakelig private hager og arbeid i et stort konsulentfirma hvor han inngår i team som arbeider med store landskapsanlegg. Det er de private hageanleggene og ikke minst utstillingshagene som har gjort ham kjent. De er nå også gjort tilgjengelige i hans bok 12 trädgårder (Prisma, 2006)

UTSTILLINGSARKITEKTEN

Første gang jeg ble oppmerksom på hans arbeid var i 1998 da jeg som landskapsarkitektstudent besøkte Rosendals Trädgård i Stockholm. Der var Nordfjell utstillingsarkitekt med ansvar for et overflødighetshorn av en hageutstilling!

Så så jeg igjen hans arbeid i tilsvarende rolle i 2008 i Trädgårdsforeningen i Göteborg. Begge steder viser han sin evne til både å designe helhetlige interessante arkitektoniske løsninger og hans høye standard når det gjelder materialbruk, oppmerksomhet på detaljer og plantekomposisjon. Det er også åpenbart at han evner å lokke fram det aller beste hos alle han samarbeider med. I Göteborg var jeg sammen med en klasse fra Park og Hagedrift på Vea, så heldig å være med på en omvisning med Ulf Nordfjell. Han viste seg også som en god formidler.

BIOLOGEN

Ulf Nordfjells følsomhet for naturen, dens forutsetninger og iboende skjønnhet og kraft er åpenbar selv i hans gjennomdesignede og velkomponerte hageanlegg. Han henviser i både ord og arbeid ofte til Norrlandsnaturen og sin barndoms hage omgitt av storskogen. Han har da også studert naturvitenskap.

HÅNDVERKEREN

Men Nordfjell er også en skolert keramiker. Hans stilfulle hager og velkomponerte beplantninger oppstår åpenbart i et vellykket skjæringspunkt mellom kunsthåndverket og naturvitenskapen. Han trekker i sitt arbeid også veksler på kunnskap om kunsthistorie, hagehistorikk og ulike kulturers hagetradisjoner

Nordfjell trekker ofte inn kunsthåndverkere i sine anlegg. I det hele tatt vektlegger han samarbeidet mellom de ulike aktører som en forutsetning for et vellykket hageanlegg, det være seg anleggsgartnere, utstyrsprodusenter, planteprodusenter, maskinentrepenører eller frivillige medhjelpere.

SKANDINAV

Etter all denne positive omtale av Ulf Nordfjell, er det nok allikevel plantekomposisjonene hans som først og fremst står fram som både originale og med en slags gjenkjennelse. Han makter å oversette internasjonale strømninger til et svensk, -eller skal jeg tillate meg å kalle det et nordisk uttrykk. Han henter inspirasjon og erfaringer fra ulike vegetasjonstyper i det nordiske landskapet. Og her ligger gjenkjennelsen. Det kan være den snaue –nesten minimalistiske, furuskogen, eller det mørke skogstjernet med vannliljer og omgitt av gras, mose og sparsomt med blomster, eller selve urbildet av nordisk sommer: blomsterenga. Alt omtolkes, konseptualiseres og tilpasses en ny situasjon med robuste og godt fargeavstemte hagestauder bundet sammen av ulike like typer duvende gras i kombinasjon med utstyr og detaljer i stein, tre og metall.

Vi har sett lignende planteuttrykk med inspirasjon fra for eksempel den amerikanske præriens vegetasjon hos blant annet Oehme, van Swedens & Associates. Eller omsatt til et europeisk uttrykk først og fremst av Piet Oudolf. Dette er fantastisk vakre og bestandige plantinger. Og det er etterlengtet å se denne planteholdningen omsatt til et nordisk og helt personlig uttrykk, slik vi ser hos Ulf Nordfjell. Han føyer nye regionale uttrykk til de internasjonale strømninger av naturalistiske beplantinger eller den såkalte New Perennial Wave.

KUNSTNEREN

Jeg er ganske påholden med kunstbegrepet, men jeg har ingen betenkeligheter med å kalle Ulf Nordfjell en kunstner som bruker stein, tre, metall, trær og framfor alt: stauder, som sin palett! Besøk Växsjö hvor hans premierte Chelsea hage fra jubileumsåret 2007: Hommage til Linné nå har fått sin permanente plassering, eller Skogens trädgård i Wij trädgårdar i Ockelbo og se selv. Eller kom til Hamar på staudeseminar den 18. oktober!

Fra Hommage til Linné, utstillingeshagen fra Chelsea gjenskapt i Botaniska Trädgården i Göteborg, 2008

Ulf Nordfjell viser rundt i Trädgårdsforeningen, 2008

Tekst og foto: Ingeborg Storbæk

Vil du vite mer om Staudeseminaret? Klikk her: Staudeseminar 2010

Oppdatert 30.09.2015