English

Hageplanlegging

Fagskolestudiet Hageplanlegging er en høyere yrkesfaglig og fleksibel  utdanning for gartnere og anleggsgartnere. 

Du lærer hageplanlegging, vegetasjonslære og tekniske fag. Etter endt utdanning får du spesialkompetanse innen planlegging av små grøntanlegg og privathager. 

Fagskolestudiet Hageplanlegging er en høyere yrkesfaglig og fleksibel  utdanning for gartnere og anleggsgartnere. 

Du lærer hageplanlegging, vegetasjonslære og tekniske fag. Etter endt utdanning får du spesialkompetanse innen planlegging av små grøntanlegg og privathager. 

For: Studiet retter seg mot gartnere, anleggsgartnere eller andre med tilsvarende realkompetanse** som ønsker å lære mer om utforming av funksjonelle hageplaner til privathager og små grøntanlegg.

Nivå: Fagskoleutdanning (NKR 5.1)

Omfang: 30 studiepoeng

Heltid/deltid: Deltid over 1 år

Samlinger: 8 samlinger à 3 dager. Det er planlagt samlinger onsdag, torsdag og fredag i uke: 34, 39, 43, 48, 2, 5, 9 og 13 (med forbehold om endringer)

Opptakskrav: Opptakskrav er en av følgende utdanninger: Bestått VG3 gartnernæring, VG3 anleggsgartnerfaget, tilsvarende utdanning etter tidligere utdanningsreformer eller tilsvarende realkompetanse.

Søknadsfrist: 15.april 2019 (Eventuelle supplerende opptak etter søknadsfrist)

Studiestart: 19.august 2019

Studieavgift: 9000,- 

Studiested: Norges grønne fagskole – Vea 

Tittel: Hageplanlegging gir ingen selvstendig tittel, men kan kombineres med modulen Skjøtsel og drift av uteområder som til sammen gir tittelen Fagtekniker Planlegging og skjøtsel av grøntanlegg. Dersom du legger til Bedriftsledelse vil du bli Fagtekniker Grøntanleggsforvaltning

Oppbygging av studiet: Hageplanlegging er en av tre moduler som inngår i fagskoleutdanningen Grøntanleggsforvaltning. Du kan velge å ta en av modulene, eller alle over to eller tre år. 

  • Hageplanlegging (HP) 8 samlinger á 3 dager (2019/2020)
  • Skjøtsel og drift av uteområder (SD) 6 samlinger á 3 dager (2018/2019)
  • Bedriftsledelse (BL) 6 samlinger á 2 dager (kan kombineres med samlingsukene på modul 1 eller 2 slik at de samlingene blir på 5 dager)

Fleksibel utdanning: Fagskoleutdanningen er fleksibel ved at den tilbys som nettbasert med samlinger. Undervisningen og veiledningen foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert, med nettundervisning mellom samlingene. Det vil også være befaringer og praktiske øvelser.

Faglig innhold:

  • Hageplanlegging: 20 studiepoeng
  • Vegetasjonslære: 5 studiepoeng
  • Tekniske fag: 5 studiepoeng

* Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte (jf. Vea sine retningslinjer for realkompetansevurdering). 

Hageplanlegger + Anleggsgartner = flotte uterom

Mona og Emil startet faglig samarbeid etter studietiden på Vea

Les mer

Mona startet eget firma og jobber som Hagedesigner.

Mona Barthel Sveen tok fagskoleutdanningen Park- og hagedrift på Vea. Nå driver hun eget firma innen hagedesign.

Les mer