English

Hagedesignere danner egen forening

Mange hagedesignere jobber alene, uten noe faglig nettverk rundt seg og de har heller ingen beskyttet tittel. Det var derfor Vea initierte til et oppstartsmøte for å kunne danne en forening for hagedesignere.

Målet med å danne en forening for hagedesignere var:

 • Kvalitetssikring
 • Plattform for kompetanseheving
 • Inspirasjon
 • Leie hverandre til større oppdrag
 • Paraplyorganisasjon
 • Utveksling av kompetanse
 • Kurser
 • Gjøre utdannelsen kjent og attraktiv
 • Kontaktnett 
I mars 2017 ble det første nettverksmøtet gjennomført på Vea og et styre for foreningen ble valgt. Nå er foreningen Norske hagedesignere godt i gang, antall medlemmer øker og de har arrangert en fagdag for nettverket.

 

Mer enn 40 hagedesignere var samlet til det første nettverksmøtet for Norske hagedeignere. Foto: Kirsti Marie Hougen

Norske Hagedesignere

Norske Hagedesignere er en nyoppstartet forening som arbeider for å fremme kvalitet og kompetanse innen hagedesign/hageplanlegging og ønsker å dele kunnskap om blant annet viktigheten av god design og gjennomtenkt plantebruk. Dersom du jobber med design og planlegging av grønne uterom, hage og landskap kan du bli medlem i Norske Hagedesignere. Medlemmer får tilgang til kurs, seminarer og ett nettverk av kollegaer i hele Norge. Du får også benytte deg av Norske Hagedesignere sin logo, som et kvalitetsstempel i din markedsføring.

De som er medlemmer har ulik bakgrunn. Noen er utdannet fagteknikere fra Norges grønne fagskole - Vea, endel er utdannet via ulike nettstudier i England og noen er utdannet arealplanleggere fra NMBU. I tillegg er noen selvlærte med mange års erfaring fra hagesenterdrift og hageplanlegging. Mange har gartnerutdannelse i bunnen fra ulike gartnerskoler i Norge.

Opptakskrav for å bli hovedmedlem

 • Design/planlegging av hager og uteområder har vært ditt yrke i to av de siste fem årene
 • Dokumentere relevant utdanning eller tilsvarende kunnskaper som du har tilegnet deg på annen måte innen området.
 • At du kan fremvise minst to hageplaner i målestokk fra dine oppdrag/prosjekter.
 • Dokumentasjon fra gjennomført prosjekt for eksempel 3 stk bilder fra ett gjennomført prosjekt (Har du en nettside med bilder fra gjennomførte prosjekter så holder det med en link til siden).

For å bli medlem sender du kontaktinformasjon (firma, navn, adresse) samt en kort sammenstilling og dokumentasjon av relevant utdannelse/erfaring til: norskehagedesignere@gmail.com

 • Ordinært medlemskap kr. 1500,-
 • Studentmedlemskap kr. 500,- (for deg som er under utdanning og/eller opparbeider relevant erfaring) 

 

På bildet fra venstre: Kirsti Marie Hougen (nestleder), Mona Barthel Sveen (leder), Kristin Kalheim Bruflodt (kasserer), Andreas Fossnes (styremedlem) Kristin Granum Skoglund (styremedlem) og Anne Krogstad Lønning (styremedlem).

Tekst og foto: Dorte Finstad

 

Oppdatert 06.08.2019