English

Historiske grøntanlegg

Fagskolestudiet Historiske grøntanlegg (HG) er en høyere yrkesfaglig og fleksibel utdanning for gartnere og anleggsgartnere.

Du lærer hvordan hager skal behandles som kulturminner, med særlig vekt på restaurering av historiske anlegg. Du lærer å utarbeide restaureringsplaner basert på historiske kilder, feltarbeid og annen dokumentasjon, samt planlegge og gjennomføre restaureringstiltak for hagens ulike grønne og grå elementer. 

Fagskolestudiet Historiske grøntanlegg (HG) er en høyere yrkesfaglig og fleksibel utdanning for gartnere og anleggsgartnere.

Du lærer hvordan hager skal behandles som kulturminner, med særlig vekt på restaurering av historiske anlegg. Du lærer å utarbeide restaureringsplaner basert på historiske kilder, feltarbeid og annen dokumentasjon, samt planlegge og gjennomføre restaureringstiltak for hagens ulike grønne og grå elementer. 

Etter endt utdanning har du spesialkompetanse som gartner i et historisk anlegg, med vekt på en teoretisk og historisk tilnærming til grøntanlegg som kulturminner.

For: Gartnere og anleggsgartnere

Nivå: Fagskoleutdanning (NKR 5.1)

Omfang: 30 studiepoeng

Heltid/deltid: Deltid over 1 år

Samlinger: 7 samlinger á 5 dager

Opptakskrav: Vg3 gartnernæring eller Vg3 anleggsgartnerfaget, tilsvarende utdanning etter tidligere utdanningsreformer eller tilsvarende realkompetanse*

Søknadsfrist: 15.april 2020 (Eventuelle supplerende opptak etter søknadsfrist)

Studiestart: August 2020

Studieavgift: 9000,-

Tittel: Historiske grøntanlegg gir ingen selvstendig tittel, men kan kombineres med modulen Antikvarisk drift og skjøtselsom til sammen gir tittelen Fagskolekandidat Gartner med antikvarisk kompetanse.

Oppbygging av studiet: Historiske grøntanlegg er en av to moduler som inngår i fagskoleutdanningen Gartner med antikvarisk kompetanse. Du kan velge å ta en av modulene, eller begge to. 

Fleksibel utdanning: Fagskoleutdanningen er fleksibel ved at den tilbys nettbasert med samlinger. Undervisningen og veiledningen foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert, med nettundervisning mellom samlingene. Samlingene er på Vea og som ekskursjoner i Norge, Sverige og/eller Danmark. Det er planlagt samlinger i uke 34, 38, 44, 48, 4, 12 og 17.

Faglig innhold:

  • Historiefag: 10 studiepoeng
  • Prosjektplanlegging: 5 studiepoeng
  • Tekniske fag: 5 studiepoeng
  • Vegetasjonslære: 10 studiepoeng

Foto: Ingeborg Sørheim

*Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte (jf. Vea sine retningslinjer for realkompetansevurdering).

Fordypningsoppgave i Historiske grøntanlegg

En strandstuehage, en eplehage, en bondehage, en prestegårdshage, flere museumshager, herregårdshager og lystgårdsanleggDe har virkelig funnet seg hager fra alle samfunnslag, studentene på Historiske grøntanleggi et tidsspenn fra 1600-tallet til godt opp på 1900-tallet.  

Les mer

Historiske gressmatter.

Hvordan anlegger vi og skjøtter plen i et historisk anlegg? Dette spørsmålet sto øverst på programmet da studenter fra fagskolestudiet Historiske grøntanlegg hadde praksisuke på Gunnebo slott ved Göteborg.

Les mer

Restaurering av fjellhagen på Vea, del 2

Studentene på fagskoleutdanningen Historiske grøntanlegg har fullført restaureringen av Fjellhagen på Vea.

Les mer

Restaurering av fjellhagen på Vea, del 1

Fjellhagen på Vea ble etablert på 1930-tallet og var i mange år et vakkert skue for de som reiste med tog forbi Vea. 

Les mer