English

Lokal overvannsdisponering

Fagskoleutdanningen Lokal overvannsdisponering (LOD) er en høyere yrkesfaglig og fleksibel utdanning for anleggsgartnere.

Du lærer om hvordan du skal planlegge og bygge gode LOD-tiltak for å kunne bruke overflatevann som ressurs ved hjelp av blå-grønne løsninger med vann og vegetasjon i fokus.

Fagskoleutdanningen Lokal overvannsdisponering (LOD) er en høyere yrkesfaglig og fleksibel utdanning for anleggsgartnere.

Du lærer om hvordan du skal planlegge og bygge gode LOD-tiltak for å kunne bruke overflatevann som ressurs ved hjelp av blå-grønne løsninger med vann og vegetasjon i fokus.

For: Anleggsgartnere, ansatte i vann- og avløpsbransjen, grøntanleggsforvaltere og planleggere.

Nivå: Fagskoleutdanning (NKR 5.1)

Omfang: 30 fagskolepoeng

Heltid/deltid: Deltid over 1 år

Samlinger: 6 samlinger á 5 dager

Opptakskrav: Vg3 anleggsgartnerfaget med bestått fagprøve eller realkompetansevurdering

Søknadsfrist: 15.april 2018

Studiestart: August 2018

Studieavgift: 14 000,-

Fleksibel utdanning: Fagskoleutdanningen er fleksibel ved at den tilbys som nettbasert med samlinger. Undervisningen og veiledningen foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert, med nettundervisning mellom samlingene. De fysiske samlingene vil være på Vea i uke 34, 38, 46, 3, 7 og 11.

Faglig innhold:

  • Kommunal-teknikk m/ADK: 5 fagskolepoeng
  • LOD- tiltak, funksjon og virkemåte: 15 fagskolepoeng
  • Planlegging og bygging av LOD-tiltak: 10 fagskolepoeng

*Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte (jf. Vea sine retningslinjer for realkompetansevurdering).

Foto: Tor Jørgen Askim

Må håndtere vilt og vått vær

Når været påvirker bygninger, gater og uteområder mer enn vi er vant til, stilles nye krav til alle som jobber med prosjektering. Norges grønne fagskole – Vea tilbyr nå fagskole-utdanning i lokal overvannsdisponering.

Les mer

Lokal overvannsdisponering som eget fagskolestudium

Norges grønne fagskole – Vea har det siste året jobbet med å få på plass ett fagskolestudium for LOD. Nå er studieplanen godkjent og planlagt oppstart er høsten 2018.

Les mer

Etablering av regnbed på Vea

I tettbebygde strøk er overflatevann blitt en utfordring

Les mer