English

Lokal overvannsdisponering

Fagskoleutdanningen Lokal overvannsdisponering (LOD) er en høyere yrkesfaglig og fleksibel utdanning for anleggsgartnere.

Du lærer om hvordan du skal planlegge og bygge gode LOD-tiltak for å kunne bruke overflatevann som ressurs ved hjelp av blå-grønne løsninger med vann og vegetasjon i fokus.

Fagskoleutdanningen Lokal overvannsdisponering (LOD) er en høyere yrkesfaglig og fleksibel utdanning for anleggsgartnere.

Du lærer om hvordan du skal planlegge og bygge gode LOD-tiltak for å kunne bruke overflatevann som ressurs ved hjelp av blå-grønne løsninger med vann og vegetasjon i fokus.

For: Anleggsgartnere, ansatte i vann- og avløpsbransjen, grøntanleggsforvaltere og planleggere.

Nivå: Fagskoleutdanning (NKR 5.1)

Omfang: 30 studiepoeng

Heltid/deltid: Deltid over 1 år

Samlinger: 6 samlinger á 5 dager

Opptakskrav: Vg3 anleggsgartnerfaget med bestått fagprøve eller realkompetansevurdering

Søknadsfrist: 15.april 2019 (Eventuelle supplerende opptak etter søknadsfrist)

Studiestart: 19.august 2019

Studieavgift: 14 000,-

Fleksibel utdanning: Fagskoleutdanningen er fleksibel ved at den tilbys som nettbasert med samlinger. Undervisningen og veiledningen foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert, med nettundervisning mellom samlingene. De fysiske samlingene vil være på Vea i uke 34, 38, 46, 4, 10 og 16. Les mer om forventet arbeidsomfang på studiet under avsnittet «Innhold i studiet» i studieplanen.

Faglig innhold:

  • Kommunal-teknikk m/ADK: 5 studiepoeng
  • LOD- tiltak, funksjon og virkemåte: 15 studiepoeng
  • Planlegging og bygging av LOD-tiltak: 10 studiepoeng

*Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte (jf. Vea sine retningslinjer for realkompetansevurdering).

Foto: Tor Jørgen Askim

 

Ny utdanning innen overvannsdisponering

Norges grønne fagskole – Vea har hatt besøk av Ola Jacob Amundsen som er redaktør for fagbladet "Utemiljø". Han har skrevet denne artikkelen om fagskoleutdanningen Lokal overvannsdisponering, som sto på trykk i Utemiljø nr. 6/18.

Les mer

Sveinung hadde utbytte av studiet fra dag en.

Med det nye studiet i lokal overvannsdisponering (LOD) ved Norges grønne fagskole – Vea, vil du kunne takle utfordringene med ekstremregn.

Les mer

Vårt første kull med LOD-studenter!

Høsten 2018 startet Norges grønne fagskole – Vea opp en ny fagskoleutdanning som heter «Lokal overvannsdisponering» (LOD)

Les mer

Hvordan bruke overvann som en ressurs?

Her forteller faglærer Magnus litt om hva du lærer ved å ta fagskoleutdanningen Lokal overvannsdisponering

Les mer

Må håndtere vilt og vått vær

Når været påvirker bygninger, gater og uteområder mer enn vi er vant til, stilles nye krav til alle som jobber med prosjektering. Norges grønne fagskole – Vea tilbyr nå fagskole-utdanning i lokal overvannsdisponering.

Les mer

Lokal overvannsdisponering som eget fagskolestudium

Norges grønne fagskole – Vea har det siste året jobbet med å få på plass ett fagskolestudium for LOD. Nå er studieplanen godkjent og planlagt oppstart er høsten 2018.

Les mer

Etablering av regnbed på Vea

I tettbebygde strøk er overflatevann blitt en utfordring

Les mer