English

Vårt første kull med LOD-studenter!

Høsten 2018 startet Norges grønne fagskole – Vea opp en ny fagskoleutdanning som heter «Lokal overvannsdisponering» (LOD)

Utdanningen er utviklet i tett samarbeid med anleggsgartnerbransjen. 

Det var god søkning til studiet. Opptakskravet er Anleggsgartner eller tilsvarende kompetanse. Det er 12 studenter i klassen, med bakgrunn fra Anleggsgartnerfaget. Noen er Anleggsgartnerteknikere, noen er faglærere i anleggsgartnerfaget, mens de andre jobber som anleggsgartnere i kommune eller private firma. 

Utdanningen tilbys «Nettbasert med samlinger». Studentene skal møtes på Vea 6 samlinger á 5 dager gjennom ett skoleår. Mye undervisning, oppfølging, veiledning og oppgaver blir gjort på nett mellom samlingene. Studiet er på totalt 30 studiepoeng.

   

Undervisningen på fagskolen er praktisk rettet. Her er det oppmåling og beregning av overflatevann som står på planen.

Det faglige innholdet består av:

  • Kommunal-teknikk med ADK
  • LOD-tiltak, funksjon og virkemåte
  • Planlegging og bygging av LOD-tiltak 

Her kan du lese mer om studiet: https://www.vea-fs.no/no/studietilbud/fagskole/lokal-overvannsdisponering/

Her kan du lese studieplanen: Studieplan LOD

Vi starter opp med en ny klasse høsten 2019. Søknadsfrist er 15.april 2019.

Tekst og foto: Dorte Finstad

Oppdatert 14.01.2019