English

Omsetning i gartner- og grøntnæringen

Fagskolestudiet Omsetning i gartner- og grøntnæringen (OGG) er en høyere yrkesfaglig og fleksibel utdanning for gartnere.

Du lærer om utvikling og kvalitetssikring i lagring og varehandel innen gartner- og grøntbransjen.

Fagskolestudiet Omsetning i gartner- og grøntnæringen (OGG) er en høyere yrkesfaglig og fleksibel utdanning for gartnere.

Du lærer om utvikling og kvalitetssikring i lagring og varehandel innen gartner- og grøntbransjen.

For: Gartnere, agronomer og andre som jobber innen grøntbransjen

Nivå: Fagskoleutdanning (NKR 5.1)

Omfang: 30 studiepoeng

Heltid/deltid: Deltid over 1 år

Samlinger: 6 samlinger á 3 dager

Opptakskrav: Bestått VG3 gartnernæring, VG3 landbruk, studieforberedende VG3 naturbruk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse med naturbruk eller tilsvarende utdanning etter tidligere utdanningsreformer eller tilsvarende realkompetanse.

Søknadsfrist: 15.april 2019

Studiestart: August 2019

Studieavgift: 9000,-

Studiested: Norges grønne fagskole – Vea og Gjennestad videregående skole, samt valgte praksissteder.

Tittel: Omsetning i gartner- og grøntnæringen gir ingen selvstendig tittel, men kan kombineres med Produksjon gartner og grønt samt Bedriftsledelse slik at du oppnår tittelen Fagtekniker Driftsledelse gartner og grønt.

Oppbygging av studiet: Omsetning i gartner- og grøntnæringen er en av tre moduler som inngår i fagskoleutdanningen Driftsledelse gartner og grønt . Du kan velge å ta en av modulene, eller alle over to eller tre år. 

Fleksibel utdanning: Fagskoleutdanningen er fleksibel ved at den tilbys som nettbasert med samlinger. Undervisningen og veiledningen foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert, med nettundervisning mellom samlingene. Det vil også være befaringer og praktiske øvelser.

Faglig innhold: 

  • Grønne fag: PostHarvest biologi, plantevern, produkthåndtering
  • Ledelse: Ledelse i omsetningsbedriften
  • Praksis: Praksis i bedrift

* Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte (jf. Vea sine retningslinjer for realkompetansevurdering). 

Linda fikk kompetanse innen drift av hagesenter

Håper flere tør å satse slik som jeg gjorde! Sier Linda etter to år med fagskoleutdanningen Driftsledelse gartner og grønt på Vea og Gjennestad.

Les mer