English

Produksjon gartner og grønt

Fagskoleutdanningen Produksjon gartner og grønt (PGG) er en høyere yrkesfaglig og fleksibel utdanning for gartnere og agronomer.

Du lærer om produksjonsstyring og kvalitetssikring innen gartner og grøntbransjen.

Fagskoleutdanningen Produksjon gartner og grønt (PGG) er en høyere yrkesfaglig og fleksibel utdanning for gartnere og agronomer.

Du lærer om produksjonsstyring og kvalitetssikring innen gartner og grøntbransjen.

For: Gartnere, agronomer og andre som jobber innen grøntbransjen

Nivå: Fagskoleutdanning (NKR 5.1)

Omfang: 30 studiepoeng

Heltid/deltid: Deltid over 1 år

Samlinger: 6 samlinger á 3 dager

Opptakskrav: Bestått VG3 gartnernæring, VG3 landbruk, studieforberedende VG3 naturbruk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse med naturbruk eller tilsvarende utdanning etter tidligere utdanningsreformer eller tilsvarende realkompetanse.

Søknadsfrist: 15.april 2018 (Eventuelle supplerende opptak etter søknadsfrist)

Studiestart: Studiet hadde for få søkere til at det vil bli startet opp i 2018

Studieavgift: 9000,-

Studiested: Norges grønne fagskole – Vea og Gjennestad videregående skole, samt valgte praksissteder.

Tittel: Omsetning i gartner- og grøntnæringen gir ingen selvstendig tittel, men kan kombineres med Produksjon gartner og grønt samt Bedriftsledelse slik at du oppnår tittelen Fagtekniker Driftsledelse gartner og grønt

Oppbygging av studiet: Produksjon gartner og grønt er en av tre moduler som inngår i fagskoleutdanningen Driftsledelse gartner og grønt . Du kan velge å ta en av modulene, eller alle over to eller tre år. 

Fleksibel utdanning: Fagskoleutdanningen er fleksibel ved at den tilbys som nettbasert med samlinger. Undervisningen og veiledningen foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert, med nettundervisning mellom samlingene. Det vil også være befaringer og praktiske øvelser.

Faglig innhold: 

  • Grønne fag: PostHarvest biologi, plantevern, produkthåndtering
  • Ledelse: Ledelse i omsetningsbedriften
  • Praksis: Praksis i bedrift

Studieplan: Studieplan Produksjon gartner og grønt

* Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte (jf. Vea sine retningslinjer for realkompetansevurdering). 

Studiebesøk hos Sagaplant og Telefrukt

Studentene på fagskoleutdanningen Driftsledelse gartner og grønt har vært på studiebesøk hos Eliteplantestasjonen Sagaplant i Sauherad og hos Telefrukt.

Les mer