English

Skjøtsel og drift av uteområder

Fagskolestudiet Skjøtsel og drift av uteområder (SD) er en høyere yrkesfaglig og fleksibel utdanning for gartnere og anleggsgartnere. 

Du lærer om drift, skjøtsel og vedlikehold av grøntanlegg, samt ivaretagelse av biologisk mangfold.

Fagskolestudiet Skjøtsel og drift av uteområder (SD) er en høyere yrkesfaglig og fleksibel utdanning for gartnere og anleggsgartnere. 

Du lærer om drift, skjøtsel og vedlikehold av grøntanlegg, samt ivaretagelse av biologisk mangfold.

For: Gartnere og anleggsgartnere

Nivå: Fagskoleutdanning (NKR 5.1)

Omfang: 30 studiepoeng

Heltid/deltid: Deltid over 1 år

Samlinger: 6 samlinger á 3 dager

Opptakskrav: Bestått VG3 gartnernæring, VG3 anleggsgartnerfag, tilsvarende utdanning etter tidligere utdanningsreformer eller tilsvarende realkompetanse.

Søknadsfrist: 15.april 2020 (Eventuelle supplerende opptak etter søknadsfrist)

Studiestart: September 2020

Studieavgift: 9000,-

Studiested: Norges grønne fagskole – Vea 

Tittel: Fagskoleutdanningen Skjøtsel og drift av uteområder gir ingen selvstendig tittel, men kan kombineres med fagskoleutdanningen Hageplanlegging samt Bedriftsledelse, slik at du oppnår tittelen Fagtekniker Grøntanleggsforvaltning.

Oppbygging av studiet: Skjøtsel og drift av uteområder er en av tre moduler som inngår i fagskoleutdanningen Grøntanleggsforvaltning. Du kan velge å ta en av modulene, eller alle over to eller tre år. 

  • Hageplanlegging (HG) 8 samlinger á 3 dager (2019/2020)
  • Skjøtsel og drift av uteområder (SD) 6 samlinger á 3 dager (2020/2021)
  • Bedriftsledelse (BL) 6 samlinger á 2 dager (kan kombineres med samlingsukene på modul 1 eller 2 slik at de samlingene blir på 5 dager)

Fleksibel utdanning: Fagskoleutdanningen er fleksibel ved at den tilbys som nettbasert med samlinger. Undervisningen og veiledningen foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert, med nettundervisning mellom samlingene. Det vil også være befaringer og praktiske øvelser. 

Faglig innhold: 

  • Drift og vedlikehold: 15 studiepoeng
  • Ressursplanlegging: 5 studiepoeng
  • Skjøtsel av vegetasjon: 10 studiepoeng

* Realkompetanse er all kompetanse som er tilegnet gjennom formell, ikke-formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter en person har tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring, fritidsaktiviteter eller på annen måte (jf. Vea sine retningslinjer for realkompetansevurdering). 

Det er viktig med kompetanseheving!

Bjørg som er Parksjef i Gjøvik kommune, oppfordret en av sine kolleger til å ta fagskoleutdanning på Vea.

Les mer

Søk på fagskoleutdanningen Skjøtsel og drift av uteområder nå!

Jobber du som gartner/fagarbeider i kommunen, eller med skjøtsel og drift i et privat firma er dette utdanningen for deg som ønsker kompetanseheving.

Les mer

Søk og fullfør Skjøtsel og drift av uteområder!

Det er en veldig bra og lærerik påbygging for de som drifter uteområder, sier Tone som er anleggsgartner og tar fagskoleutdanningen på Vea.

Les mer

Trine Lise er gartner og nå tar hun fagskoleutdanning.

Trine Lise tar fagskoleutdanningen Skjøtsel og drift av uteområder og vi har snakket med henne om hvordan det er å være student på Vea.

Les mer

Roy er utdannet anleggsgartner og tar fagskoleutdanning på Vea.

Flere fra anleggsgartnerbransjen burde ha tatt denne utdanningen, men også folk som har ansvaret for grønt vedlikehold i kommunene.

Les mer

Fagskolestudenter fra Vea på Grønn Galla 2015

Grønn galla er den profesjonelle grøntanleggsektorens store arrangement og det arrangeres annethvert år.

Les mer

Fagskoleutdanningen Skjøtsel og drift er i gang!

Fagskolestudiet Skjøtsel og drift av uteområder startet opp med en "grønn uke" i september 2015. 

Les mer

Fagskolestudenter på befaring i Hamar

Det er viktig og nyttig å komme ut for å se på ulike anlegg.

Les mer

Vea jobber med utvikling av et nytt studietilbud på fagskolen: Skjøtsel og drift av uteområder.

Sammen med representanter fra anleggsgartnerbransjen har Vea jobbet med utvikling av et nytt studietilbud innen skjøtsel og drift av uteområder. Hovedfokuset vil være på det grønt-faglige.

Les mer