English

Fagskoleutdanningen Skjøtsel og drift er i gang!

Fagskolestudiet Skjøtsel og drift av uteområder startet opp med en "grønn uke" i september 2015. 

Fagskoleutdanningen "Skjøtsel og drift av uteområder" er en videreutdanning for de som arbeider med vedlikehold av grøntanlegg. Undervisningen er samlingsbasert og i all hovedsak lagt til vinterhalvåret. For å kunne se på grøntanlegg, blomster, busker og trær i vekstsesongen startet studentene med en "grønn uke" på Vea i september.

Den første uken med studiesamling har studentene blitt kjent med Vea, hva det vil si å være fagskolestudent, vært på ulike befaringer og hatt plantekjennskap.

  

Sammen med studentene på Park- og hagedrift var Skjøtsel og drift-studentene på befaring i Hamar. Der så de på ulike anlegg, hvordan de fungerer og hvordan de er utformet for å kunne ha en praktisk skjøtsel. Fagtekniker Park- og hagedrift, Mette Bjørke, fra Hamar kommune fortalte om anleggene og om gode og dårlige løsninger i forhold til drift og skjøtsel av uteområdene.

Studentene har også vært på befaring andre steder for å se på dårlige eksempler av anlegg, beskjæring og annet vedlikehold av grøntanlegg (vi velger å ikke legge ut bilder fra disse stedene).

 

 

På Vea har studentene hatt plantekjennskap med Liselott Lindfors. Her er de ved plantekassene der alle staudene som er pensum er plantet og merket med norske og botaniske navn.

Dette er det første kullet med studenter på fagskoleutdanningen Skjøtsel og drift av uteområder.  De er alle utdannet gartnere eller anleggsgartnere og jobber til daglig i offentlig sektor eller i anleggsgartnerfirmaer.

Tekst og foto: Dorte Finstad

Oppdatert 30.09.2015