English

Søk og fullfør Skjøtsel og drift av uteområder!

Det er en veldig bra og lærerik påbygging for de som drifter uteområder, sier Tone som er anleggsgartner og tar fagskoleutdanningen på Vea.

Navn: Tone Strengelsrud 

Klasse: Skjøtsel og drift av uteområder

Alder: 32

Kommer fra: Sørum, Akershus

Bakgrunn: Anleggsgartner

Arbeidsgiver: Ullensaker kommune, Park og idrett

Hvorfor valgte du å gå på Vea for å ta Skjøtsel og drift av uteområder?

Jeg har fulgt med på Vea lenge for å undersøke muligheter for videreutdanning. Jeg var på Park- og anleggsmessen i Leto-hallen og der møtte jeg ansatte fra Vea som fortalte om denne nye fagskoleutdanningen. Det passet veldig bra med 10 samlingsuker og ikke et fulltidsår, for da kunne jeg kombinere utdanningen med jobben i kommunen. Jeg ønsket å bygge på fagbrevet som anleggsgartner, bli faglig sterkere og få mer faglig teori på den grønne biten.

Hvordan stilte arbeidsgiver seg til at du ville gå på skole?

De var veldig positive, de støtter det med videreutdanning og ser behovet for det innen vårt fagområde. Jeg anbefaler også å sjekke med fagforeningen din om du kan få utdanningsstøtte.

Hvordan er undervisningen lagt opp?

Utdanningen er samlingsbasert med 10 ukesamlinger. Det er teoribasert og vi har noen befaringer. Det er veldig intensivt når vi er på samling. Det er også veldig lærerikt å høste erfaringer fra de andre i klassen. Godt å få et nettverk. Det er et spredt nettverk, i klassen er det både privat og kommunalt ansatte, noen er gartnere og andre anleggsgartnere.

Hva tenker du om arbeidsmarkedet for dere som tar fagskoleutdanning?

Jeg tror fortsatt at fagskoleutdanning er ukjent for bransjen, men på sikt tror jeg at det vil lønne seg å ha mer kompetanse.

Hvordan trives du på Vea og i klassen?

Vea er en veldig fin skole som ligger flott til. Klassen er veldig bra. Vi har godt læringsmiljø.

Hva gjør du etter endt utdanning?

Jeg har jobb i kommunen og fortsetter der, samtidig ønsker jeg å fortsette med å utvikle meg videre.

Hva vil du si til andre som vurderer å søke til fagskoleutdanningen Skjøtsel og drift?

Søk! Og fullfør! Det er veldig bra og lærerik påbygging for de som drifter uteområder. Det er krevende og man må være strukturert. Er man flink til å jobbe godt når man er inne på samling, så går det fint.

Er det noe annet du har lyst til å si?

Det er godt tilrettelagt for at du skal kunne konsentrere deg om studiene. Vi går til dekket bord hver dag, det er jeg ikke vant til. Det betyr at når jeg er her på samling kan jeg bruke all tid på studier.

Skolen er åpen utover skoletiden. Gode arbeidsrom og et veldig bra bibliotek der du kan oppsøke informasjon.

Alle på skolen er blide, trivelige og imøtekommende. Både ansatte og studenter. Vi lærer også av andre studenter.

Veldig dedikerte lærere! 

Tekst og foto: Dorte Finstad

Oppdatert 27.02.2017