English

Søk på fagskoleutdanningen Skjøtsel og drift av uteområder nå!

Jobber du som gartner/fagarbeider i kommunen, eller med skjøtsel og drift i et privat firma er dette utdanningen for deg som ønsker kompetanseheving.

Skjøtsel og drift av uteområder er en fagskoleutdanning med fokus på forvaltning, drift og vedlikehold, skjøtsel av vegetasjon og ressursplanlegging av grønne uteområder.

Noe av det viktigste du lærer:

  • Analysere og vurdere ulike anleggstyper i et grøntanlegg slik at du kan utarbeide drifts- og skjøtselsplaner
  • Utarbeide vedlikeholdsplaner i henhold til Norsk standard, samt innsikt i kontraktsformer og de mest vanlig lover og regler som gjelder i bransjen
  • Skjøtsel av planter, plantenes egenskaper og bruksområde samt skadegjørere i grøntanlegg
  • Vekstjord som egner seg til forskjellige beplantninger og ulike typer gjødsel
  • Utarbeidelse av enkle planteplaner og vurdere dette i sammenheng med jord, klima og skjøtselsbehov
  • Kalkulere og beregne kostnader og tidsbruk på et drift og skjøtsel av et grøntanlegg
  • Internkontroll og generelle HMS krav, kvalitetssikring og arbeidsmiljølovenes viktigste bestemmelser

Organisering av studiet

Skjøtsel og drift av uteområder er et 10 ukers samlingsbasert studium a 5 dager, hvor de fleste samlingene er lagt til vinterhalvåret. Første samlingsuke er imidlertid på høsten med fokus på plantekjennskap og bruk. Studentene kan være i arbeid under studietiden.

Eksamen er en fordypningsoppgave i form av en praktisk rettet planleggingsoppgave (Case) og inneholder de fleste av studiets emner. Eksamen er organisert som en hjemmeeksamen og det blir gitt veiledning til oppgaven.

Jobb og karrieremuligheter

Du som har fullført Skjøtsel og drift av uteområder får kunnskap, ferdighet og kompetanse til å kunne arbeide som driftsoperatør, eventuelt leder i en privat eller offentlig virksomhet. Du kan også starte din egen bedrift som grøntfaglig rådgiver eller du kan ta utdanningen fordi du ønsker mer kompetanse i fagfeltet.

Hvem kan søke

Du som er utdannet gartner eller anleggsgartner VG3, eller har relevant praksis med varighet i minimum 5 år. (Realkompetansevurdering)

SØK NÅ!

Er dette noe for deg så skynd deg og søk. Søknadsfristen var 15. april 2017, men vi har plass til noen studenter til og tar imot søknader til klassen er full.

Du kan lese mere om studiet her: Skjøtsel og drift av uteområder

Tekst Gøril Nilsen

Foto: Dorte Finstad

 

Oppdatert 30.06.2017