English

Trine Lise er gartner og nå tar hun fagskoleutdanning.

Trine Lise tar fagskoleutdanningen Skjøtsel og drift av uteområder og vi har snakket med henne om hvordan det er å være student på Vea.

Navn: Trine Lise Nordsveen

Klasse: Skjøtsel og drift av uteområder

Alder: 33

Kommer fra: Veldre i Ringsaker

Bakgrunn: Blomsterdekoratør og gartner

Arbeidsgiver: Ringsaker kommune. Trine Lise er avdelingsleder i Parkavdelingen.

Hvorfor valgte du å gå på Vea for å ta Skjøtsel og drift av uteområder?

Jeg besøkte Hagemessen på Lillestrøm sammen med kolleger og var innom Vea sin stand der. Da fikk jeg vite om det nye studietilbudet som skulle settes i gang høsten 2015.

Det virket veldig interessant og det er helt innenfor det feltet jeg jobber med. Det er hele tiden noe nytt å lære, man blir aldri utlært og jeg var klar for å lære mer.

Hvordan stilte arbeidsgiver seg til at du ville gå på skole?

Det var veldig positivt. Jeg spurte om det var mulig å kunne få lov til å ta denne videreutdanningen og jeg fikk full støtte fra arbeidsgiver. Vår leder er veldig positiv til at personalet får mer kunnskap.

Hvordan er undervisningen lagt opp?

Vi lærer mye om plantekjennskap, sykdom, skadegjørere, skjøtsel og drift, universell utforming og norsk standard. Vi er innom veldig mye av det jeg jobber med til daglig, ikke minst ressursplanlegging. Det er bare ti uker jeg er inne på samling og det er mye å lære. Det er mye å gjøre med skolearbeid, men det går veldig greit. Det jeg lærer på skolen kan jeg umiddelbart bruke i jobb fordi det er veldig relatert til jobben jeg har i kommunen. Det er godt å ha arbeidserfaring å henge den den nye kunnskapen på.

Hva tenker du om arbeidsmarkedet for de som tar fagskoleutdanningen Skjøtsel og drift av uteområder?  

Det er et behov for denne utdanningen! Gartnerutdanningen er veldig generell med både grønnsaksproduksjon, veksthusproduksjon og drift av uteområder, så det er behov for mer spesifikk kompetanse innenfor skjøtsel og drift av grøntarealer. Det er behov for fagskolestudier på spesifikke områder.

Hvordan trives du på Vea og i klassen?

Trives veldig bra! Det er en helt super klasse. Jeg tror vi er en krevende gjeng for de som underviser oss.

Hva gjør du etter endt utdanning?

Jeg fortsetter i jobben min i kommunen, og venter på at Vea kommer med nye utdanningstilbud slik at jeg kan komme tilbake og lære enda mer.

Hva vil du si til andre som vurderer å søke til fagskoleutdanningen Skjøtsel og drift?

Det vil jeg anbefale! Alle som ønsker å lære mer om skjøtsel og kostnadsberegning bør ta denne utdanningen!

Vi har to andre i avdelingen som også ønsker å ta denne utdanningen.

Tenk på at du ikke kan lære alt på ti uker.

Er det noe annet du har lyst til å si?

Gøril og Liselott er som vandrende leksikon. De er kjempedyktige!

Jeg er veldig fornøyd!

Tekst og foto: Dorte Finstad

Oppdatert 30.03.2016