English

Vea jobber med utvikling av et nytt studietilbud på fagskolen: Skjøtsel og drift av uteområder.

Sammen med representanter fra anleggsgartnerbransjen har Vea jobbet med utvikling av et nytt studietilbud innen skjøtsel og drift av uteområder. Hovedfokuset vil være på det grønt-faglige.

Bakgrunn

Det er et økende behov for kompetanse innen skjøtsel og drift. Klimaet er i endring, det er mer byggeaktiviteter både innenfor veisektoren, boligbygging og aktivitetssentra. Dette vil kreve gode og kompetente aktører innen forvaltning og utførelse av skjøtsel.

Kompetanse

Gjennomført og bestått studium vil bl.a. gi deg følgende kompetanse

  • du kan gjennomføre prosjekter innen skjøtsel og drift i grøntanleggsbransjen, på en faglig, økonomisk og forsvarlig måte
  • du kan utføre vedlikehold av et anlegg i tråd med planbeskrivelser og kart
  • du har utviklet en praktisk økonomisk forståelse på bakgrunn av begreper og sammenhenger som benyttes i prosjekter relatert til grøntanleggsbransjen

Jobb og karrieremuligheter

Som Fagtekniker i skjøtsel og drift kan du

  • arbeide som driftsoperatør/driftsleder i en privat eller offentlig virksomhet
  • jobbe som grønt-faglig rådgiver i ulike etater
  • drive som selvstendig næringsdrivende med skjøtsel og drift av grøntanlegg som spesialfelt

Organisering av studiet

Studiet er samlingsbasert og gjennomføres over 10 uker à 5 dager. Samlingsukene legges i hovedsak til perioden november – februar. 

Prosjektgruppen

Interne ressurspersoner fra Vea har vært Gøril Nilsen, Faglærer, Liselott Lindfors, Faglærer og Hildegunn Aas, Prosjektleder. I tillegg har det vært nedsatt en interessegruppe fra bransjene som har deltatt i utviklingen av studieplanen.

Interessegruppa har bestått av: Marianne Aasheim, Daglig leder i Park Drift A/S, Leif Erlandsen, faglærer anleggsgartner på Kalnes videregående skole, Tormod Sola, kompetanseutvikler i Steen og Lund A/S, Karsten Egeland Raddatz, Hageform A/S og Tor Jørgen Askim, prosjektleder NAML.

Vi kommer tilbake med mer informasjon om studietilbudet når det er klart.

Tekst: Hildegunn Aas

Foto: Dorte Finstad

 

Oppdatert 01.10.2015