English

Fagskolestudenter fra Vea på Grønn Galla 2015

Grønn galla er den profesjonelle grøntanleggsektorens store arrangement og det arrangeres annethvert år.

Som student på Vea møter man mange utfordringer – men også mange muligheter. Grøntanleggsbransjen er i bestandig utvikling og på Vea prøver vi å skape et dynamisk miljø hvor studenter og lærere får anledning til å oppdatere sine kunnskaper og holde god kontakt med bransjen.

I år fikk fagskolestudentene på "Anleggsgartnertekniker" og det nye studiet "Skjøtsel og drift av uteområder" anledning til å dra til Oslo og den faglig spesifiserte Grønn Galla i regi av FAGUS. Årets tema var «Fra grønne visjoner til grønne verktøy»

Grønn galla, dag 1

Det ble to intense dager med mange dyktige forelesere fra bransjen. Noen av de temaene vi var innom dag 1 var f.eks kontrollpunkter for seriøsitet, kvalitetsstyring i prosjekter og levert som bestilt. Anleggsgartnerbransjen er stor og her er det mange aktører som ønsker å etablere seg. Det kan bli en utfordring i forhold til å bevare kvalitet på en kostnadsmessig forsvarlig måte og aktører som kanskje ikke alltid følger de krav som bør settes til et godt gjennomført anlegg.

Grønn galla, dag 2

Dag to ble viet til de krav og utfordringer som den nye svartelista setter til grøntanleggsbransjen. Jord og massehåndtering, utfordringer i forhold til plantevalg, produksjon og drift – og skjøtsel var noen av de temaer vi fikk fordype oss i. Mange planter som lenge er blitt brukt i våre anlegg kommer vi i fremtiden til å bli nødt til å revurdere og gjøre en økologisk risikovurdering og eventuell søknad innen vi kan bruke dem.

Dette kommer til å få konsekvenser både for produsenter, prosjektører, utførere og dem som skal jobbe med vedlikehold.

Så det er godt å være forberedt og det gjøres en masse arbeid her for at dette skal bli gjennomførbart.

    

I pausene var studentene klare for å snakke med de andre deltagerne om Vea sine fagskoleutdanninger. Fagskolestudentene våre er gode ambassadører for Vea!

Tekst og foto: Liselott Lindfors

Grønn galla arrangeres av

  • FAGUS
  • BAD, PARK OG IDRETT
  • Norske anleggsgartnere, miljø- og landskapsentreprenører
  • Norsk forening for kirkegårdskultur
  • Norsk Gartnerforbund
  • Norsk trepleieforum
  • Norske landskapsarkitekters forening
Oppdatert 21.12.2015

#veafagskole