English

Fagskolestudenter på befaring i Hamar

Det er viktig og nyttig å komme ut for å se på ulike anlegg.

Både fagskolestudentene på Park- og hagedrift og Skjøtsel og drift av uteområder har vært på befaring i Hamar. Sammen med faglærer Gøril Nilsen ble studentene godt tatt imot av Landskapsarkitekt i Hamar kommune, Anne Midtveit, landskapsingeniør Annebeth Bakker og Fagtekniker Park- og hagedrift Mette Bjørge.

Drift og skjøtsel av Hamar kommune sine uteområder utføres av Kommuneentreprenøren Hamar og Stange. Mette Bjørke som har sin fagskoleutdanning fra Vea jobber som arbeidsleder.

Sammen med de ansatte fra Hamar kommune gikk studentene en runde for å se på noen av anleggene i Hamar.

Koigen

Koigen er et friområde ved Mjøsa i Hamar hvor det er lagt til rette for en rekke aktiviteter og fritidssysler. Hamar kommune brukte 17,2 millioner kroner på anlegget som sto ferdig 23. september 2005. Koigen har vist seg som et populært rekreasjons- og aktivitetsområde, spesielt i sommerhalvåret. 

 

 

Her er faglærer Gøril Nilsen og noen av studentene samlet på stupetårnet som ligger på Koigen. Mette Bjørke fra Hamar kommune fortalte om drift og skjøtsel av anlegget.

Bryggeriparken

Bryggeriparken er en historisk park. Den er regulert til bevaring og stelles i henhold til planen fra 1924. 

 

 

I Bryggeriparken er det satt opp skilt som viser hvilke planter man kan finne i anlegget.

Vestre torg

Vestre torg var tidligere en grusplass som ble benyttet til parkering. I dag er det et grøntområde med lekeplass, klatrevegg og sitteplasser. Det er også to trapperom som leder til parkeringshuset som ligger under parken.

 

 

Anlegget sto ferdig i 2014 og skjøttes foreløpig av entreprenøren.

Stortorvet

Stortorget i Hamar var ferdig opprustet i 2014. Ved Stortorget ligger Hamar kulturhus, Basarbygningen, Stallgården, Folkets hus, inngangen til gågata og Kirkebakken som leder opp til Hamar domkirke.

  

  

Takhage på CC-stadion

CC-stadion er et kjøpesenter som er bygget på den tidligere Hamar stadion. Det er utbygger som har planlagt, anlagt og skjøtter uteområdet.

  

  

Tekst og foto: Dorte Finstad 

Vil du vite mer om de ulike anleggene?

Stupetårnet i Hamar 

Bryggeriparken

Vestre torg

Oppdatert 01.07.2016

#veafagskole