English

Fagskolestudenter på inspirasjons – og fordypningstur til England

Studentene ved fagskolestudiet Park- og hagedrift var på studietur i sørvest-England, Cornwall, med det formål å besøke forskjellige hageanlegg. Her hadde vi planlagt besøk både hos historiske herregårder, små private anlegg og det fremtidsrettede Eden project.

Vi startet i The Lost Valley Gardens utenfor Par hvor vi ble tatt hjertelig imot av Peter og Tricia Howard som hadde flyttet hit fra York i 1999 for å overta den 3 mål store eiendommen. Her har de fått plass til 27 ulike vekstområder som viste til et enormt interesse for plantenes krav og ønsker til forskjellige vokseforhold og vekten av å tilrettelegge for mange livsmiljøer tilpasset både dyr og vekster. Dette er en arbeidsintens hage hvor manuelle innsatser står i fokus. Men resultatet er fascinerende og blomsterprakten var overdådig. Eng i plen, georginer, afrikanske liljer og så Patricias spesialområde bregner gav oss både ro i sjelen og fryd for øyet.

 

Pinetum Park var neste stopp. Her fikk vi også oppleve mange forskjellige hagerom med eksotiske trær, kjempestauder, den engelske Cottage garden og sist men ikke minst, The Pinetum. I Pinetum fikk hvert enkelt bartre virkelig vist seg frem. Det ble et eldorado av grønne nyanser og former. Nydelig!

 

The Lost Garden og Heligans. Dette er en hage på 200 dekar. Her er alt fra prydhager, natur, jungel, dyr til grønnsakhage og kunstneriske installasjoner.

I den Italienske hagen passet mange på å tegne litt. Kjøkkenhagen viste oss hvordan du kan utnytte et område maksimalt både i forhold til areal, varme og samspill mellom vekstene. The Heligan fern rockery ravine tok pusten fra de fleste av oss. Nyrestaurert, men likevel fikk vi en følelse av at det hadde vært der siden dinosaurtiden.

Lanhydrock ble et rent bonusbesøk hvor vi fikk oppleve et privat herresete som blitt omgjort til et anlegg åpent for publikum.

The Eden Project er en stor naturpark på 1500 mål som er anlagt i et krater fra et leireuttak i Cornwallområdet. Krateret var så stort at det fungerer som en egen dal. Store områder i familieparken er ute i det fri, men den huser også to gigantiske plastglober som fungerer som veksthus. En av disse globene huser verdens største regnskogveksthus. Ideen bak hadde Tim Smith, som hadde et ønske om å vise folk hvor avhengig vi er av planter. Etter hvert fikk han med arkitekter, tunge investorer og staten med på lag, og i september 2001 åpnet parken. http://www.gastronomade.no/edens-hage-verdens-attende-underverk/. Parken er under stadig utvikling.

Alle fagtekniker studentene fikk en oppgave hvor de skulle skrive om en hage og et spesifikt temaområde knyttet til denne.

Denne artikkelen er til dels et lite uttrekk fra noen av oppgavene. Jeg skulle gjerne vist frem mye mer fordi studentene har i oppgavene vist hvor grundige og reflekterende de er. De analyserer, vurderer og tar opplevelsene til nye høyder når de fordyper seg i enkelte temaer underveis.

 

Tekst og foto: Liselott Lindfors

 

Oppdatert 21.12.2015

#veafagskole