English

Fagskoleutdanning for anleggsgartnere

Er du utdannet anleggsgartner og ønsker å lære mer?

For deg som har fagbrev eller tilsvarende kompetanse som anleggsgartner har vi disse fagskoleutdanningene med studiestart høsten 2018:

Lokal overvannsdisponering (30 fagskolepoeng)

Fagskoleutdanningen Lokal overvannsdisponering (LOD) er en høyere yrkesfaglig og fleksibel utdanning for anleggsgartnere. Du lærer om hvordan du skal planlegge og bygge gode LOD-tiltak for å kunne bruke overflatevann som ressurs ved hjelp av blå-grønne løsninger med vann og vegetasjon i fokus. Les mer her: Lokal overvannsdisponering

Grøntanleggsforvaltning (90 fagskolepoeng)

Fagskolestudiet Grøntanleggsforvaltning – hageplanlegging, skjøtsel og ledelse er en høyere yrkesfaglig og fleksibel utdanning for gartnere og anleggsgartnere. Etter endt utdanning har du opparbeidet deg kompetanse innen planlegging og forvaltning av små grøntanlegg og privathager, samt ledelse av slikt arbeid og ledelse av mindre bedrifter. Les mer her: Grøntanleggsforvaltning

Planlegging og skjøtsel av grøntanlegg (60 fagskolepoeng)

Fagskolestudiet Planlegging og skjøtsel av grøntanlegg (PSG) er en høyere yrkesfaglig og fleksibel utdanning for gartnere og anleggsgartnere. Etter endt utdanning får du spesialkompetanse innen planlegging og forvaltning av små grøntanlegg og privathager. Les mer her: Planlegging og skjøtsel av grøntanlegg

Skjøtsel og drift av uteområder (30 fagskolepoeng)

Fagskolestudiet Skjøtsel og drift av uteområder (SD) er en høyere yrkesfaglig og fleksibel utdanning for gartnere og anleggsgartnere. Du lærer om drift, skjøtsel og vedlikehold av grøntanlegg, samt ivaretagelse av biologisk mangfold. Les mer her: Skjøtsel og drift av uteområder

Gartner med antikvarisk kompetanse (60 fagskolepoeng)

Fagskolestudiet Gartner med antikvarisk kompetanse (GAK) er en høyere yrkesfaglig og fleksibel utdanning for gartnere og anleggsgartnere. Du lærer hvordan hager skal behandles som kulturminner, både i den daglig drift og skjøtsel og ved restaureringsarbeider. Du lærer å utarbeide drift- og skjøtselsplaner -, samt restaureringsplaner, - for historiske anlegg. Les mer her: Gartner med antikvarisk kompetanse

Historiske grøntanlegg (30 fagskolepoeng)

Fagskolestudiet Historiske grøntanlegg (HG) er en høyere yrkesfaglig og fleksibel utdanning for gartnere og anleggsgartnere. Du lærer hvordan hager skal behandles som kulturminner, med særlig vekt på restaurering av historiske anlegg. Du lærer å utarbeide restaureringsplaner basert på historiske kilder, feltarbeid og annen dokumentasjon, samt planlegge og gjennomføre restaureringstiltak for hagens ulike grønne og grå elementer. Les mer her: Historiske grøntanlegg 

Anleggsgartnertekniker (90 fagskolepoeng) Studiestart høsten 2019

Fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker (AGT) er en høyere yrkesfaglig utdanning for anleggsgartnere. Anleggsgartnertekniker (AGT) er en fagskoleutdanning for deg som har fagbrev eller tilsvarende realkompetanse som anleggsgartner og som ønsker en lederutdanning innen ditt fagområde. Les mer her: Anleggsgartnertekniker

Hageplanlegging (30 fagskolepoeng) Studiestart høsten 2019

Fagskolestudiet Hageplanlegging er en høyere yrkesfaglig og fleksibel videre utdanning. Du lærer hageplanlegging, vegetasjonslære og tekniske fag. Etter endt utdanning får du spesialkompetanse innen planlegging av små grøntanlegg og privathager. Les mer her: Hageplanlegging

Antikvarisk drift og skjøtsel (30 fagskolepoeng) Studiestart høsten 2019

Fagskolestudiet Antikvarisk drift og skjøtsel (AS) er en høyere yrkesfaglig og fleksibel videreutdanning for gartnere og anleggsgartnere. Du lærer hvordan hager skal behandles som kulturminner, med særlig vekt på drift og skjøtsel av historiske anlegg. Du lærer å utarbeide drift- og skjøtselsplaner basert på historiske kilder, feltarbeid og annen dokumentasjon, samt planlegging og gjennomføring av drifts- og skjøtselstiltak for hagens ulike grønne og grå elementer. Les mer her: Antikvarisk drift og skjøtsel

 

Oppdatert 26.03.2018

#veafagskole