English

Fagskoleutdanning for blomsterdekoratører

Er du utdannet blomsterdekoratør og ønsker å lære mer?

For deg som er blomsterdekoratør har vi disse fagskoleutdanningene med studiestart høsten 2018:

Botanisk design og ledelse (90 fagskolepoeng)

Fagskolestudiet Botanisk design og ledelse (BDL) er en høyere yrkesfaglig og fleksibel utdanning for blomsterdekoratører. Etter endt utdanning har du opparbeidet deg kompetanse innen det å drive trendtilpasset produktutvikling i blomsterdekoratørfaget, blomsterfaglig ledelse, salg, service og utstillingsteknikk, samt utvikling, drift og ledelse av blomsterbutikk. Mesterbrevutdanningen inngår i fagskolestudiet. Les mer her: Botanisk design og ledelse

Blomsterfaglig konseptutvikling og ledelse (30 fagskolepoeng)

Fagskolestudiet Blomsterfaglig konseptutvikling og ledelse (BKL) er en høyere yrkesfaglig og fleksibel utdanning for blomsterdekoratører. Etter endt utdanning har du opparbeidet deg kompetanse innen det å drive blomsterfaglig konseptutvikling og ledelse, salg, service og utstillingsteknikk. Les mer her: Blomsterfaglig konseptutvikling og ledelse

Experimental expressions with plant materials (30 fagskolepoeng)

Experimental expressions with plant materials (EX) is a tertiary vocational education which focuses on the plant materials aesthetic and technical possibilities. Experimental expressions with plant materials gives the competence of using the plant material in three directions: free artistic expressions, design or craft, where a direction might be chosen through the education. Les mer her: Experimental expressions with plant materials

Grønn gründer – etablering og produktutvikling i grøntsektoren (30 fagskolepoeng)

Fagskolestudiet Grønn gründer – etablering og produktutvikling i grøntsektoren (GG) er en høyere yrkesfaglig og fleksibel utdanning som retter seg mot aktører i grøntsektoren. Etter endt utdanning har man opparbeidet seg en kompetanse innen det å etablere egen bedrift og drive målretta produktutvikling i grøntsektoren. Les mer her: Grønn gründer 

Blomsterfaglig produktutvikling (30 fagskolepoeng) Studiestart høsten 2019

Fagskolestudiet Blomsterfaglig produktutvikling (BP) er en høyere yrkesfaglig og fleksibel utdanning for blomsterdekoratører. Etter endt utdanning har du opparbeidet kompetanse innen det å drive trendtilpasset produktutvikling i blomsterdekoratørfaget med fokus på håndverk, kvalitet og lønnsomhet. Les mer her: Blomsterfaglig produktutvikling 

 

Oppdatert 20.02.2018

#veafagskole