English

Fagskoleutdanning for blomsterdekoratører

Er du utdannet blomsterdekoratør og ønsker å lære mer?

For deg som er blomsterdekoratør har vi disse fagskoleutdanningene med studiestart høsten 2018:

Botanisk design og ledelse (90 studiepoeng*)

Fagskolestudiet Botanisk design og ledelse (BDL) er en høyere yrkesfaglig og fleksibel utdanning for blomsterdekoratører. Etter endt utdanning har du opparbeidet deg kompetanse innen det å drive trendtilpasset produktutvikling i blomsterdekoratørfaget, blomsterfaglig ledelse, salg, service og utstillingsteknikk, samt utvikling, drift og ledelse av blomsterbutikk. Mesterbrevutdanningen inngår i fagskolestudiet. Les mer her: Botanisk design og ledelse

Blomsterfaglig konseptutvikling og ledelse (30 studiepoeng*)

Fagskolestudiet Blomsterfaglig konseptutvikling og ledelse (BKL) er en høyere yrkesfaglig og fleksibel utdanning for blomsterdekoratører. Etter endt utdanning har du opparbeidet deg kompetanse innen det å drive blomsterfaglig konseptutvikling og ledelse, salg, service og utstillingsteknikk. Les mer her: Blomsterfaglig konseptutvikling og ledelse

Experimental expressions with plant materials (30 studiepoeng*)

Experimental expressions with plant materials (EX) is a tertiary vocational education which focuses on the plant materials aesthetic and technical possibilities. Experimental expressions with plant materials gives the competence of using the plant material in three directions: free artistic expressions, design or craft, where a direction might be chosen through the education. Les mer her: Experimental expressions with plant materials

Grønn gründer – etablering og produktutvikling i grøntsektoren (30 studiepoeng*)

Fagskolestudiet Grønn gründer – etablering og produktutvikling i grøntsektoren (GG) er en høyere yrkesfaglig og fleksibel utdanning som retter seg mot aktører i grøntsektoren. Etter endt utdanning har man opparbeidet seg en kompetanse innen det å etablere egen bedrift og drive målretta produktutvikling i grøntsektoren. Les mer her: Grønn gründer 

Blomsterfaglig produktutvikling (30 studiepoeng*) Studiestart høesten 2019

Fagskolestudiet Blomsterfaglig produktutvikling (BP) er en høyere yrkesfaglig og fleksibel utdanning for blomsterdekoratører. Etter endt utdanning har du opparbeidet kompetanse innen det å drive trendtilpasset produktutvikling i blomsterdekoratørfaget med fokus på håndverk, kvalitet og lønnsomhet. Les mer her: Blomsterfaglig produktutvikling 

*I dag gir alle fagskoleutdanninger fagskolepoeng, men i ny fagskolelov som kommer i 2018, er det foreslått at det skal hete studiepoeng også i fagskolen. Vi tar forbehold om at den nye fagskoleloven blir vedtatt.

Oppdatert 04.01.2018

#veafagskole