English

Fagskoleutdanning for gartnere

Er du utdannet gartner og ønsker å lære mer?

For deg som er gartner har vi disse fagskoleutdanningene med studiestart høsten 2018:

Driftsledelse gartner og grønt (90 fagskolepoeng)

Fagskolestudiet Driftsledelse gartner og grønt (DGG) er en høyere yrkesfaglig og fleksibel utdanning for gartnere. Du lærer om utvikling og kvalitetssikring av produksjon og produkter, ledelse av små og/eller mellomstore bedrifter, omsetning og markedsføring i gartner og grøntbransjen. Les mer her: Driftsledelse gartner og grønt

Produksjon gartner og grønt (30 fagskolepoeng)

Fagskoleutdanningen Produksjon gartner og grønt (PGG) er en høyere yrkesfaglig og fleksibel utdanning for gartnere og agronomer. Du lærer om produksjonsstyring og kvalitetssikring innen gartner og grøntbransjen. Les mer her: Produksjon gartner og grønt

Grønn gründer – etablering og produktutvikling i grøntsektoren (30 fagskolepoeng)

Fagskolestudiet Grønn gründer etablering og produktutvikling i grøntsektoren (GG) er en høyere yrkesfaglig og fleksibel utdanning som retter seg mot aktører i grøntsektoren. Etter endt utdanning har man opparbeidet seg en kompetanse innen det å etablere egen bedrift og drive målretta produktutvikling i grøntsektoren. Les mer her: Grønn gründer

Grøntanleggsforvaltning (90 fagskolepoeng)

Fagskolestudiet Grøntanleggsforvaltning – hageplanlegging, skjøtsel og ledelse er en høyere yrkesfaglig og fleksibel utdanning for gartnere og anleggsgartnere. Etter endt utdanning har du opparbeidet deg kompetanse innen planlegging og forvaltning av små grøntanlegg og privathager, samt ledelse av slikt arbeid og ledelse av mindre bedrifter. Les mer her: Grøntanleggsforvaltning

Planlegging og skjøtsel av grøntanlegg (60 fagskolepoeng)

Fagskolestudiet Planlegging og skjøtsel av grøntanlegg (PSG) er en høyere yrkesfaglig og fleksibel utdanning for gartnere og anleggsgartnere. Etter endt utdanning får du spesialkompetanse innen planlegging og forvaltning av små grøntanlegg og privathager. Les mer her: Planlegging og skjøtsel av grøntanlegg

Skjøtsel og drift av uteområder (30 fagskolepoeng)

Fagskolestudiet Skjøtsel og drift av uteområder (SD) er en høyere yrkesfaglig og fleksibel utdanning for gartnere og anleggsgartnere. Du lærer om drift, skjøtsel og vedlikehold av grøntanlegg, samt ivaretagelse av biologisk mangfold. Les mer her: Skjøtsel og drift av uteområder

Gartner med antikvarisk kompetanse (60 fagskolepoeng)

Fagskolestudiet Gartner med antikvarisk kompetanse (GAK) er en høyere yrkesfaglig og fleksibel utdanning for gartnere og anleggsgartnere. Du lærer hvordan hager skal behandles som kulturminner, både i den daglig drift og skjøtsel og ved restaureringsarbeider. Du lærer å utarbeide drift- og skjøtselsplaner -, samt restaureringsplaner, - for historiske anlegg. Les mer her: Gartner med antikvarisk kompetanse

Historiske grøntanlegg (30 fagskolepoeng)

Fagskolestudiet Historiske grøntanlegg (HG) er en høyere yrkesfaglig og fleksibel utdanning for gartnere og anleggsgartnere. Du lærer hvordan hager skal behandles som kulturminner, med særlig vekt på restaurering av historiske anlegg. Du lærer å utarbeide restaureringsplaner basert på historiske kilder, feltarbeid og annen dokumentasjon, samt planlegge og gjennomføre restaureringstiltak for hagens ulike grønne og grå elementer. Les mer her: Historiske grøntanlegg 

For deg som er gartner har vi disse fagskoleutdanningene med studiestart høsten 2019:

Hageplanlegging (30 fagskolepoeng) Studiestart høsten 2019

Fagskolestudiet Hageplanlegging er en høyere yrkesfaglig og fleksibel videre utdanning. Du lærer hageplanlegging, vegetasjonslære og tekniske fag. Etter endt utdanning får du spesialkompetanse innen planlegging av små grøntanlegg og privathager. Les mer her: Hageplanlegging

Antikvarisk drift og skjøtsel (30 fagskolepoeng) Studiestart høsten 2019

Fagskolestudiet Antikvarisk drift og skjøtsel (AS) er en høyere yrkesfaglig og fleksibel videreutdanning for gartnere og anleggsgartnere. Du lærer hvordan hager skal behandles som kulturminner, med særlig vekt på drift og skjøtsel av historiske anlegg. Du lærer å utarbeide drift- og skjøtselsplaner basert på historiske kilder, feltarbeid og annen dokumentasjon, samt planlegging og gjennomføring av drifts- og skjøtselstiltak for hagens ulike grønne og grå elementer. Les mer her: Antikvarisk drift og skjøtsel

Omsetning i gartner- og grøntnæringen (30 fagskolepoeng)  Studiestart høsten 2019

Fagskolestudiet Omsetning i gartner- og grøntnæringen (OGG) er en høyere yrkesfaglig og fleksibel utdanning for gartnere. Du lærer om utvikling og kvalitetssikring i lagring og varehandel innen gartner- og grøntbransjen. Les mer her: Omsetning i gartner- og grøntnæringen

Foto: Georg Aamodt

Oppdatert 20.03.2018

#veafagskole