English

Flotte eksamensarbeider av lovende blomsterdekoratører på Vea

Blomsterdekoratørelevene på VG2 har gjennomført sin avsluttende, tverrfaglige og praktiske eksamen. Her kan du lese om oppgaven og se på bilder av de praktiske arbeidene.

VG2 sin eksamen går over tre dager, der de skal forberede og planlegge et blomsterarbeid de to første dagene og gjennomføre det planlagte blomsterarbeidet den tredje dagen. 

Oppgaven elevene fikk utdelt hadde tittelen ..Bind deg en blomekrans..

 

Videre sto det i oppgaven: 

 • Du velger selv tema og anledning til en vakker krans
 • La deg inspirere av materialene!
 • Kransen skal ha med 7 roser.Du kan ha flere
 • Velg selv stilform, teknikk og uttrykk  

Krav til kransen:

 • Den skal ha en rund form
 • Den skal domineres av botaniske materialer
 • Kransen skal ha minimum 7 roser
 • Du velger selv hensiktsmessig teknikk i forhold til stilform, uttrykk og holdbarhet. Teknikker kan kombineres.
 • Materialene skal være friske, uten skader og holdbare til torsdag kl.24.00

Tirsdag og onsdag skal du forberede og planlegge: 

 • Inspirasjon
 • Velg tema og anledning
 • Analyser
 • Idèskisser i farge min.3 stk.
 • Arbeidstegning i målestokk, og relevant riss (oppriss, sideriss, og/eller grunnriss) som viser form, farge og bevegelse
 • Begrunnelser
 • Vitenskapelige navn på alle materialene du bruker


Dette vil bli tatt med i vurdering torsdag gjennomføringsdagen 

 • Begrunnelse for valg av materialer, tema, anledning, komposisjon, teknikk og farger, opp mot anledning og stilform
 • Idè-skisser i farger
 • Arbeidstegning fra planleggingsdagene

Gjennomføringsdag torsdag fra 09.00-14.00

 • Lag den planlaget kransen
 • leber kransen kl.14.00 på anvist plass
 • Den skal presenteres på et utdelt Ikea-bord
 • Kalkuler (kalkulasjonsfaktor 4)
 • Skriv en egenvurdering hvor du peker på: - eventuelle avvik - hva du er fornøy med -hva du kunne ha gjort annerledes
 • Lever mappen med all dokumentasjon kl.14.00

 Det var mange vakre og faglig godt utførte kranser som ble levert på eksamensdagen, så dette lover godt for blomsterbransjen i fremtiden!

Har du lyst til å se hvordan en eksamensoppgave på VG2 blomsterdekoratør ser ut? Her kan du se Eksamensoppgave VG2blomsterdekoratør vår 2012.

Tekst og foto: Dorte Finstad

Oppdatert 30.09.2015

#veafagskole