English

Formering av planter

For den som er plante-interessert, er det å lage egne planter fra frø eller stiklinger en av sesongens mest morsomme.

Stiklingsformering er den enkleste måten å skaffe seg flere planter på: Du tar en bit av planten, stikker den i jorden, og vips så har du en ny plante.

Våren er deletid
De aller fleste stauder tåler godt å deles om våren. Det er en gammel regel som sier at de som blomstrer om våren, kan deles om høsten, og de som blomstrer om høsten kan deles om våren. Men i praksis skjer nok det meste om våren likevel.

Planter slik som primula og jordbær som ikke henger fast i hverandre, kan en bare plukke forsiktig fra hverandre når en vil lage nye planter.

Kutt bort en del av bladmassen på småplantene slik at plantene kommer seg fortere igjen, for det er utviklingen av rotsystemet som er viktigst i starten.

Stiklinger
Å ta stiklinger er en annen metode for vegetativ formering av planter. Man skjærer en stikling, det vil si en bit av planten, og setter denne enten i vann eller i jord for å få den til å slå rot. Har man en plante som er blitt for stor eller ser forvokst ut er stiklinger også en grei måte å fornye planten på, stiklingene er dessuten genetisk lik morplanten og da får man akkurat maken plante til den man tok stiklingen fra. Stiklinger er en relativt enkel metode man bruker når man vil ha maken plante til en man allerede har i hagen, eller formere en plante som er vrien å få til fra frø.

Frø
Sår man fra frø kan en også få en plante som likner morplanten, men resultatet er mer usikkert for noen planter. For sommerblomstene er frøformering mest aktuelt. Det er stauder, busker og trær som tar lengst tid. Den viktigste forskjellen på stiklinger og frø kan nok derfor sies å være tålmodigheten. Det er ikke sommerblomstene eller grønnsakene, men stauder, busker og trær som kan sette tålmodigheten på prøve.

Høstsådd ute kan være en grei måte for både stauder og toårige. Det har sin naturlige forklaring siden de fleste av disse trenger en kuldeperiode eller en stratifisering før de spirer. Noen planter sår seg selv i hagen, og du finner avkommet spredt til de merkeligste steder. Disse tar man selvfølgelig vare på, det er jo gratis planter.

Det er imidlertid et unntak for å ta vare på å formere plantene i hagen, og det er hvis plantedelene er syke, da tar du det vekk og brenner det.

Tekst: Sissel Alvestad, gartner på Vea, for www.byavis.no
Foto: Arild Kristiansen

 

Oppdatert 02.10.2015

#veafagskole