English

Franske Master-studenter på Vea

Vea har gode tradisjoner innen internasjonalt samarbeid. Studenter og elever får blant annet mulighet til å praktisere faget sitt i et annet land, og noen ganger vår vi også besøk fra det store utland. Seks franske blomsterdekoratører besøkte Vea og ga oss et inspirerende innblikk i hvordan de utøver faget opp mot sin Mester-eksamen til sommeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Michel, Katy, Julie, Lucie og Aurelie, sammen med sin mentor Didier, inspirerte oss med mange ulike teknikker. De er midt inne i oppkjøringen til sin Master eksamen i blomsterdekorering. De tilhører en fransk mesterbrevs organisasjon, som sammen med blant annet Vea, har samarbeidet i et internasjonalt prosjekt kalt SME-master pluss. Målet med prosjektet er å sammenligne master-utdanningen i ulike land med tanke på både innhold og nivå. Vi ser mange likheter og også noen forskjeller mellom vår mester-utdanning Botanisk Design og den disse franske studentene tar. Blant annet har de noen flere rammer i sin utdanning mens den norske er noe friere. 

Våre fagskolestudenter på Botanisk Design jobbet sammen med de franske studentene og fikk verdifull erfaring i å kommunisere på et annet språk og å jobbe kreativt sammen med fagpersoner som har ulik kulturell bakgrunn. Dette er viktig å ta med seg ut i arbeidslivet som blir mer og mer internasjonalt. 

Tekst og foto: Anne Stine Solberg

Oppdatert 02.03.2017

#veafagskole