English

Gartnere på ekskursjon til Rotlia naturreservat

Fredag 10.juni avsluttet gartnerklassen (GV15) første skoleår med ekskursjon til naturreservat

Ekskursjon etter eksamen

Torsdag 9.juni ble de siste praktiske eksamener for gartnerklassen (GV15) avviklet med mange gode resultater, og fredag den 10. avsluttet klassen med en faglig ekskursjon.

Rotlia naturreservat

Klassen dro først til Rotlia i Stange. Rotlia er et 85 dekar stort naturreservat som ble opprettet 5.februar 1971. Fuktighetsforhold og gunstig lokalklima gir gode levebetingelser for en rekke kravfulle plante- og dyrearter. Per, studiekoordinator, tok oss gjennom en fin runde i frodig natur hvor vi med jevne mellomrom stoppet og så på ulike planter. Hilde i GV15 som er utdannet arkeolog, kunne vise oss rydderøyser som kanskje kan stamme fra jernalderen.

Kart over Rotlia naturreservat i Stange kommune.

Restaurert husmannsplass

Videre gikk turen til Hildes restaurerte husmannsplass hvor vi spiste nista vår. Vi fikk omvisning på plassen og i huset, samt innblikk i arbeidet som var nedlagt i restaureringen. Dette var en idyllisk og hyggelig plass å besøke.

  

Fra husmannsplassen til Hilde

Hoels gartneri

Siste post på programmet var Hoels gartneri (Hageland Stange).  Der bugnet det av planter av ulike sorter og flere av oss ble fristet til å kjøpe med noe hjem. I kassa ble man ekspedert av en gartner fra Vea, som kunne gi gartnerfaglige råd til de handlende.

  

Hos Hoels gartneri bugnet det av sommerblomster, stauder, busker og trær.

God sommer!

Tekst og foto: Anne Hagen Bakken

Oppdatert 13.06.2016

#veafagskole