English

Gartnerklasse på byvandring i Porsgrunn – verdens fineste by?

Gartnerklassen (GV16) ved Norges grønne fagskole – Vea har vært på studietur og blant annet besøkt Porsgrunn kommune.

Hunden Karla og eier Gøril Nilsen, tidligere lærer på Vea, viste oss rundt i sentrum av Porsgrunn, sammen med driftsleder for Bydrift Anne Humborstad og bygartner Finn Resch i Porsgrunn kommune. Vi fikk et nyttig innblikk i hvordan kommunen arbeider med uteområdene sine og hvilke planer den har for videre utvikling av bymiljøet.

Bydriftsenheten i Porsgrunn kommune har 12 ansatte og ansvar for parkanlegg, kirkegårder, skjærgårdsanlegg og idrettsparker. På turen gjennom sentrum fikk vi se mange av de flotte uteområdene som innbyggere og tilreisende kan oppleve i Porsgrunn.

 

Gamle urædd


Vi startet på innfartsparkeringsplassen Gamle urædd. Dette er et anlegg som ble etablert rundt 1980. Erfaringen viser at lindetrærne har hatt for lite jord og at armeringsgress ikke er egnet der det kjøres med bil.

Jernbaneparken


Neste stopp var parken ved jernbaneundergangen med gjennomgående sykkelvei. Dette anlegget er prosjektert av Feste landskap/arkitektur, avdeling Grenland. 

Paris - ett av mange sommerblomstbed


Sommerblomster er et satsingsområde for Porsgrunn. Kommunen er opptatt av å skape gode opplevelser for innbyggerne. Utfordringen er å få til spennende bed med robuste planter, jevn blomstring og variasjon fra år til år. Her bidrar alle ansatte i bydriftsenheten med ideer, og planteplanen legges ut på kommunens internettsider, se lenke nedenfor.

Plan for sommerblomster 2017

Rådhusparken


Rådhusparken ble etablert i 1905 og utvidet på 1950-tallet. Parken er under utvikling, med oppgradering av paviljong, etablering av grusstier og et vannspeil, som skal brukes som skøytebane om vinteren. Parken er ment å ha en aktivitetsdel og en roligere del.

Rådhustrappen


Vi fikk også se den flotte rådhustrappen med beplantning og porselensutsmykking med porsblomst. Rådhustrappen ble ferdigstilt i 2007 og tegnet av Feste landskap/arkitektur, avdeling Grenland, se lenke nedenfor.

Rådhustrappen i Porsgrunn.

Miljøgate


Deler av Storgaten er miljøgate og her er det plantet linn, lønn og eik, som etter hvert er blitt erstattet med magnolia. 

VIC-parken


I miljøgaten ligger også VIC-parken, tegnet av Gøril Nilsen.

Dina Bergs hage


Litt lenger ned i miljøgaten ligger Dina Bergs hage med kunstnerisk utsmykking av Per Barclay. 

Prestegårdshagen


Vi fikk også med oss et besøk i prestegårdshagen, som er en del av Porsgrunn bymuseum. Den eldste delen av prestegårdshagen er fredet og gjenskapt som en renessansehage, slik den kan ha vært omkring 1800. Det eldste bevarte elementet er hasseltunnelen, et element som var mye brukt i eldre hageanlegg. Hagehistoriker Madeleine von Essen har samlet dokumentasjon og utarbeidet en plan for gjenskaping av anlegg og beplantning med tidstypiske planter.

Oversikt over prestegårdshagen


Strandpromenaden

Turen ble avsluttet langs vannfronten fra Neptun-huset. Strandpromenaden blir rustet opp som et ledd i et byutviklingsprosjekt.

Bølgen

Jørleif Uthaugs kunstverk «Amfitrite, Bølgen og Sjøfuglene», på folkemunne kalt Bølgen, på strandpromenaden langs elven.

Her er porsblomsten, som man også finner i Porsgrunns kommunevåpen.

Tekst og foto: Katrine Hellne og Elisabeth Solberg


Oppdatert 04.10.2017

#veafagskole