English

Gartnerklassen på ekskursjon til Dømmesmoen

13.september 2016 var gartnerklassen på ekskursjon til Dømmesmoen

Dømmesmoen er et flott parkanlegg som eies og drives av Grimstad kommune, og er åpent for publikum hele året.  Eiendommen er på hele 590 dekar og består av et indre og et ytre parkområde, skog og dyrket mark. Parkområdet har over 1000 forskjellige busker og trær, roser, stauder, sommerblomster og forskjellige demonstrasjonsfelt med planter. Sistnevnte felt, inneholder bl.a. nesten alle staudeartene som er representert i Hagelagets sortsliste.   Parkens historie, kan spores tilbake til siste istid og ligger ved Raet, den stor endemorenen fra istiden. Dette gir et spesielt godt jordsmonn for plantedyrking, en lett selvdrenerende moldholdig sandjord. Det finnes over 40 gravhauger på området, hvorav flere er utgravd.  Det finnes også bautasteiner og steinsettinger som trolig har vært brukt til religiøse seremonier. I Dømmesmoskogen er det registrert 22 Økosystemer.

I parken finner man Norsk Hagebruksmuseum, som er det eneste av sitt slag i Norge. Hageanlegget er bygget opp rundt «Dømmesmoeika» som er ca. 500 år gammel.  Eika er en blanding av sommer og vintereik. Den har en stor hule i stammen som man kan gå inn i.  I tilknytning til eika er det og en dam som er en naturlig vannkilde og som tidligere fungerte som vannforsyning til Grimstad by. 

  

Parken er et yndet område for aktiviteter, sommer som vinter, og er svært godt besøkt.    Anlegget benyttes til ulike prosjekter for både ungdom og andre grupper.  Et prosjekt som er oppstartet i nyere tid, er tilrettelegging av parseller der flyktninger kan dyrke egne grønnsaker. Denne typen prosjekt er etablert over hele landet.

Oberst løytnant Hans Juel, etablerte potetkjellere inne i gravhaugene (medio 1700-tallet).  Han var trolig en av pionerne innenfor potetdyrking i distriktet.

 

Fra ca. 1840 overtok Sogneprest Axel Pharos gården.  Han bygget om hovedbygningen til Sveitservilla.  Sognepresten anla også en lindealle, som skulle anvendes til ridevei for datteren Sophie.  Denne veien ble utformet så smal at ingen beilere kunne ri ved sidene av henne.

  

På området til parkanlegget, finnes også Ibsens urtehage, en samling planter som var i medisinsk bruk på 1800-tallet.  Navnet har sitt opphav fra tiden da Henrik Ibsen var apotekerlærling i Grimstad.

Parkens «Tusenårshagenhet er en samling gamle hage- og nytteplanter, hentet fra ulike steder i Agder.

Det finnes også en samling rabarbra, som inneholder 80 forskjellige sorter.

 

Tekst og foto: 

Anne- Grete Ellingsen, Trude Morønningen, Maria Hørte og Lena Moripen

Foto: Per Spangen

Vil du vite mer om Dømmesmoen? Les her: Norsk hagebruksmuseum 

Oppdatert 20.10.2016

#veafagskole