English

Grønn gründer med Valborgs gulrøtter

Valborg hadde erfaring med gulrotproduksjon før hun etablerte nisjeproduktet Valborgs gulrøtter. Hun mener det er behov for flere grønne gründere.

Navn: Valborg Alhaug

Aktuell med: Valborgs gulrøtter

Kan du si litt om bakgrunnen din? 

Født og oppvokst på Hegsvold gård i Stange. Etter videregående gikk jeg ett år Jønsberg landbruksskole(agronom) og to år på Agder ingeniør- og distriktshøgskole (Dømmesmoen). Jeg har jobbet i Norsk Frø og NORGRO som frøkonsulent på grønnsaker, i tillegg til å være bonde.

Gulrotproduksjon

Jeg har vokst opp på en gård der det ble dyrket løk og gulrot, og jeg har vært med og arbeidet på gården hele livet. Da jeg tok over gården i 2008 tok jeg over en etablert produksjon, pakkeri, leveringsavtaler, alt utstyr og hadde en far med masse erfaring som jeg kunne få hjelp av. Jeg ser ikke på meg selv som en gründer, jeg kom egentlig til dekket bord. Med konsumrot, økologisk gulrot og regnburot dyrker vi i underkant 1000 tonn på ca.400 dekar.

Hvorfor du ville starte med "Valborgs gulrøtter"?

Jeg hadde leveringsavtale på 500 tonn gulrot i året til ICA. På grunn av rasjonalisering og endringer i hele ICA-kjeden gjorde de endring i pakkeristrukturen. Da mistet jeg pakkeriavtalen med ICA.

På dette tidspunktet tenkte jeg at vi hadde muligheter og utstyret til å dyrke gulrot, så jeg ville se hva jeg kunne benytte ressursene til. Jeg visste at sortene til regnbuegulrot allerede var der, men at den ikke var tilgjengelig i butikk til forbrukerne, så hvorfor ikke prøve?

Andre gulrotprodukter

Vi hadde også mange andre ideer, blant annet å pakke single gulrøtter med tanke på salg i f.eks.kiosk og på bensinstasjoner, for å legge med matpakken og som et alternativ til sjokolade (mellommåltid). Vi ville legge til rette for kundene, slik at de kunne gjøre gode og sunne valg.

SHOT

Har prøvd å lage en gulrotshot, fordi gulrota har mange viktige næringsstoffer. I tillegg til at jeg kunne få utnyttet ressursen fra gulrot som blir kastet før den kommer for salg, fordi den ikke "passer inn" i vanlige forpakninger. Utfordringen er å få den til å beholde farge og smak. Ved pasteurisering ble både farge og smak redusert. Det gjenstår å komme frem til en produksjonsprosess som tar vare på det.

Hvordan har etableringsprosessen vært?

Da jeg skulle starte opp med merkevaren Valborgs gulrøtter fikk jeg hjelp fra Innovasjon Norge. Det var veldig bra! De satte meg i kontakt med nøkkelpersoner som har hatt mye å bety for markedsføring, strategivalg og pakningsdesign.

I oppstartsprosessen fant vi ut at vi skulle benytte bestemor sitt navn, Valborg, som jeg er oppkalt etter. Det var bestemor og bestefar som startet opp med gulrotdyrking på Hegsvold. Sammen med produktet fikk kunden med historien om gulrot og gården Hegsvold. Det er bestemor sin signatur som er utgangspunkt for logoen.

Jeg hadde dyrket 5 mål som en prøve og for å ha et produkt å vise frem og den 15.september 2012, presentere jeg produktet. Da fantes det ikke fargede gulrøtter på markedet. 

Gartnerhallen/BAMA var med på laget for å få Valborgs regnbuegulrot ut i butikk gjennom sine avtaler i Norgesgruppen og BARE/REMA 1000. Siden 2013 har dette blitt et etablert produkt i mange av deres butikker.

Hva har du lært av prosessen? Hva skulle du helst vært foruten?

Jeg har hatt mye flaks og mye medgang. Jeg kom inn på markedet akkurat da kjedene ønsket å tilby småskalaprodukter i sine butikker. Jeg vet at andre har prøvd før meg, uten å få det til.

Jeg har likt å sammenligne gulrot med tomater. Innen tomater har det vært en stor utvikling, fra bare helt vanlige tomater, til mange sorter, smaker og farger. Kunden har mye å velge mellom. Slik burde det være med gulrot også.

Utfordringer

Det er ikke fremtidsrettet det pakkeriet vi har. Det krever store investeringer og slik omsetningen på produktet er i dag, er det ikke lønnsomt å investere.

Det er utfordrende å komme inn i distribusjon og få solgt til ulike kjeder. Endringer i eierstruktur hos de store kjedene gir store utfordringer for produsentene, som plutselig mister levering.

I dag selger vi både til storhusholdning og til dagligvare. 

Hva mener du om behovet for flere "Grønne gründere"?

Tror nok at markedet er der, men det krever mye jobb. Alle som skal inn med nye produkter vet at dette er mye jobb, det er mange elementer som skal på plass, så det krever at man går inn i en prosess med stå-på-vilje. Men ja, behovet er der!

Fremtiden for Valborgs gulrøtter?

Markedet har gått fra ingenting til å få en liten posisjon i markedet. Det er gøy! Men jeg vet ikke hvordan det vil gå fremover og om det vil være et marked for vårt nisjeprodukt som Valborgs gulrøtter er.

Hva er bra med å drive for seg selv?

Det er veldig artig når salget går bra og vi får positiv omtale. Da føler jeg det er verdt all jobben og bekymringer. Vi må hele tiden vurdere lønnsomheten av produksjonen. Jeg driver ikke med dette for moro skyld. Det er krevende å drive for seg selv. 

Valborg i gulrotåkeren på Hegsvold i Stange, sammen med datteren Dorte

Tekst: Dorte Finstad
Foto:Kaja Schill Godager/Matmerk

Se også:

Nyt Norge sin artikkel om Valborg gulrøtter

http://www.valborgs.no/

Oppdatert 01.10.2015

#veafagskole