English

Hageplanlegger + Anleggsgartner = flotte uterom

Mona og Emil startet faglig samarbeid etter studietiden på Vea

Mona Barthel Sveen og Emil Andre Grini tok begge fagskoleutdanning på Vea. Mona var utdannet gartner og tok fagskoleutdanningen Park- og hagedrift, mens Emil var utdannet anleggsgartner og tok fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker. Begge to hadde planer om å starte for seg etter at de hadde fullført fagskoleutdanningen. Mona driver i dag Barthel Hagedesign og Emil driver anleggsgartnerfirmaet GM Grøntanlegg AS, sammen med en kollega.

Behov for samarbeid

Vi ble kjent mens vi begge var studenter på Vea, og jeg skjønte at Emil var en det kunne være bra å inngå et samarbeid med. Når jeg har planlagt en hage eller et uteområde for en kunde, er det greit å kunne anbefale en anleggsgartner som jeg vet er dyktig, sier Mona. Kunden innhenter tilbud fra flere anleggsgartnerfirmaer, men ofte er det GM Grøntanlegg AS som har fått oppdraget.

Det er enklere for oss å utføre jobben når Mona har tegnet planen, for da stemmer tegninga! sier Emil. Andre ganger er det Mona som får oppdrag gjennom Emil. Det hender at vi anbefaler kunden å få en plan for arbeidet som skal gjøres, før vi kommer for å utføre jobben, sier Emil. Da er det fint å kunne anbefale dem å ta kontakt med Barthel Hagedesign.

Nettverk

Det er ikke bare samarbeidet mellom Barthel Hagedesign og GM Grøntanlegg AS, som Mona og Emil har fått utbytte av etter å ha vært studenter på Vea. Vi fikk et godt faglig nettverk, sier Emil. De jeg gikk sammen med er faglig sterke på ulike områder. Jeg vet akkurat hvem jeg skal ringe til om det er noe jeg lurer på.

For meg som driver et firma alene er det veldig godt å kunne ha kontakt med de andre jeg ble kjent med på fagskolen, sier Mona. Det er så mange flinke folk blant de andre jeg studerte med, og det er godt å kunne ta kontakt med dem for en faglig prat, diskutere ulike løsninger eller få tips til gode plantevalg, sier Mona.

Hagen på Bygdøy

Barthel Hagedesign fikk i oppdrag å lage en plan for nytt uteområde rundt dette huset på Bygdøy. Mona tegnet forslag og laget en hageplan, mens GM Grøntanlegg AS har utført grunnarbeidet og steinlegging. 

  

Slik så inngangspartiet ut før Mona begynte å planlegge det nye hageanlegget for denne huseieren.

  

...og slik ble det. Det gjenstår noe planting, men ellers er alt ferdig. Flott, ikke sant?

GM Grøntanlegg AS har utført alt anleggsgartnerarbeidet. De har lagt bruddskifer med storgatestein som kantstein foran inngangspartiet. Satt opp mur i granitt og laget bed i skråning. Trappen ned til skiferbelegget er i granitt. Bed og gangstier er rammet inn med storgatestein,det er brukt elvestein i gåstier, og på enden av huset er det en uteplass der det er lagt belegningsstein. 

  

Syrinhortensian er i blomst. Det skal plantes inn flere stauder i dette bedet, så her vil det bli frodig etterhvert.

Hagen på Manglerud

Huseieren på Manglerud hadde en tomt med en bratt skråning og ønsket å bygge opp en mur, slik at de kunne få bedre utnyttelse av tomten. Mona har tegnet planen, mens GM Grøntanlegg AS har utført anleggsgarbeidet.

  

Hagen på Manglerud har fått en solid mur som avgrensning mot naboene, samtidig som de fikk bygget opp den bratte skråningen på tomten. Det ga huseierne bedre utnyttelse av tomten og ikke minst en mer lettstelt hage.

  

Det er robotgressklipperen som gjør hagestellet. Med grus inntil husveggen og kantstein som avgrensning mot plenen, blir det ingen kanter å klippe.  

  

Her er noen utsnitt fra hageplanen som Barthel Hagedesign har utarbeidet for kunden. Planen brukes av anleggsgartneren som utfører anleggsarbeidet, og av gartneren som planter.

  

Det er lagt tråkkheller frem til kjellerinngangen til huset. Utenfor inngangen er det laget en hyggelig sitteplass og et bed som myker opp i hageanlegget.

Vil du vite mer om Vea sine fagskoleutdanninger? Klikk på linkene under.

Grøntanleggsforvaltning

Anleggsgartnertekniker 

Tekst og foto: Dorte Finstad


Oppdatert 14.09.2018

#veafagskole