English

Har du en hageplanlegger i magen?

Fagskoleutdanningen Park- og hagedrift er en videreutdanning for gartnere og anleggsgartnere.

Dersom du ønsker å få gartnerfaglig spesialkompetanse på mellomledernivå, så kan Park- og hagedrift være noe for deg. Utdanningen går over to år, der undervisningen er lagt opp med ukesamlinger. Det er tilsammen 24 samlingsuker.

Du får kompetanse på:

•Planlegging av hager og visualisering av ideer
•Utarbeidelse av gode planteplaner
•Vegetasjonsbehandling, plantebruk og anleggsteknikk
•Forhold knyttet til plantenes vekst og uvikling
•Etablering, drift og skjøtsel av park- og hageanlegg
•Norsk standard 3420, drift og skjøtsel
•Maskiner, redskap og utstyr som egner seg for skjøtsel
•Økonomi, entreprenørskap og forretningsdrift
•Innføring i aktuelle tegneprogram 

Som Fagtekniker Park- og hagedrift kan du bli:

•Driftsleder i kommunens grønne avdeling (parkavdeling)
•Driftsleder i private skjøtselsbedrifter
•Leder/mellomleder eller driver av eget eller andres hagesenter
•Starte egen bedrift innen drift og skjøtsel av grønne områder
•Starte egen virksomhet som hageplanlegger
•Ansatt hos arkitekt- /landskapsarkitektfirma med arbeidsområde vegetasjon

Opptakskrav

Opptakskrav til studiet er gartnerkompetanse tilsvarende VG3 Gartner,  Anleggsgartner med fagbrev, idrettsoperatørfag eller tilsvarende realkompetanse.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med Avdelingsleder Anne H. Bakken (41460584) eller studiekoordinator Liselott Lindfors (95418579).

   

En som er fagtekniker Park-og hagedrift kan jobbe med veiledning og planlegging av hageanlegg for hageeiere. I planleggingen er det viktig med nøyaktige oppmålinger. 

Dette bildet er fra et anlegg som er planlagt og utført av en tidligere student på Park- og hagedrift. Arbeidet er utført av Kristin Granum Skoglund.

Foto: Dorte Finstad og Dina Edseth

Oppdatert 30.09.2015

#veafagskole