English

Hele pakka her gjør at jeg blir både en bedre anleggsgartner og en kompetent leder

Per Einar er anleggsgartner og tar fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker på Vea.

  • Navn: Per Einar Golberg Halvorsen
  • Klasse: Anleggsgartnertekniker
  • Alder: 31
  • Kommer fra: Lommedalen
  • Bakgrunn: Videregående Naturbruk med studiekompetanse.  Læretiden i anleggsgartnerfaget gjennom SOA og lærebedrift. Fagbrev.

Arbeidsted: Startet eget anleggsgartnerfirma i 2010, og driver det fortsatt. Har 3 ansatte. På sommeren har vi 2 sommerhjelper i tillegg.

Hvorfor valgte du å gå på Vea for å ta fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker?

Det var egentlig for å få mer lederkompetanse og kunnskap knyttet opp mot det å drive egen bedrift. For meg var det også viktig å kunne få mesterbrevet.

I tillegg har jeg fått mye faglig styrking innen anleggsteknikk, grøntforvaltning, kommunalteknikk og landmåling  

Har dette året på Vea svart til forventningene?

Ja, veldig! Absolutt. Jeg er veldig fornøyd. Alle lærere, klassemiljøet og det faglige. Ikke minst det å bo her om muligheten til å sitte og jobbe utover kveldene.

Hvordan er undervisningen lagt opp?

I forhold til faget vårt er det lagt opp slik at all undervisning er på vinterstid når vi har en stille periode. Vi starter litt senere på mandag og avslutter før på fredag. Da blir helga hjemme litt lengre. Når det er undervisning i uka, da er det fullt fokus. Alle lærere har vært veldig bra! Det mener jeg! Og der Vea ikke har kompetanse selv, har de vært flinke til å leie inn veldig dyktige og faglig oppdaterte folk til å undervise. Det er så bra at Vea leier inn ekstern kompetanse, slik at vi får det beste.

Av lærerne på Vea har vi hatt Gøril som studiekoordinator og lærer i faglig ledelse. Gøril er fantastisk! Vi har hatt landmåling med Dag, prosjektledelse med Anita, anleggsteknikk med Hans Olav. Og så Lotta da, hun er kjempe! Det har vært veldig bra å få mer plantekjennskap og lære mer om det grønne. Og så er det Avdelingsleder Anne: når vi har tilbakemelding så opplever vi å bli hørt og at våre tilbakemeldinger er viktig. Skolen tar tak i det, dersom det trengs. Det er viktig for de som kommer etter oss.

Hvordan trives du på Vea og i klassen?

Klassemiljøet, klassekameratene, samholdet alt har vært bra! Vi har allerede planlagt å møtes igjen. Jeg har fått kamerater jeg håper å kunne ha kontakt med i mange år fremover. Det har vært positivt å ha Turid, den eneste jenta, i klassen. Kunne jo vært bra med flere jenter.

Jeg har vært heldig med klassemiljøet og klassekameratene. Ikke minst det at vi innad i klassen har utvekslet erfaringer. Det har jeg lært mye av. Noen jobber i små bedrifter, mens andre jobber i store firmaer. De faglige diskusjonene går hele tiden.

Vi har hatt studentkvelder på torsdager. Da blir vi kjent med andre studenter, generelt hele miljøet. Vi prater med alle.  Det er fint å knytte kontakter med de andre studentene, som for eksempel dem på Park- og hagedrift. Vi kan jo få bruk for hverandre i fremtiden, ved at de planlegger og vi utfører.

Hybel på Vea eller bor du utenfor skolen?

Bor på hybel i uka. Det har fungert bra å kunne gå til kantina og spise middag. Maten i kantina er bra. Og så kaffeavtalen da. Etter middag går vi til klasserommet og jobber utover kveldene. Vi er mange som jobber sammen. Adgangskortet gjør at vi har mulighet til å bruke hele skolen hele døgnet.

Hva gjør du etter at du avslutter her på Vea?

Er i gang med sesongen, så nå må det jobbes! Vi har fullt opp med oppdrag for sesongen.

Hva vil du si til andre som vurderer å søke på Anleggsgartnertekniker?

Sett i gang! Gjør det. Det er ikke noe å lure på. I hvert fall for de som ønsker å ha en lederrolle, være prosjektleder. Det å kunne styrke den faglige kunnskapen mange hakk. Hele pakka her gjør at jeg blir både en bedre anleggsgartner og en kompetent leder.

Det er ikke noe å lure på for den som vil videre!


Annet:

Det er viktig med utvikling i bransjen. Vi har også lært om og sett på grønne tak, grønne vegger, overvannsproblematikk og om håndtering av ekstreme nedbørsmengder som vi har sett mer av i det senere.

Vi trenger flere anleggsgartnere. Om du liker å jobbe ute med jord, stein og grønt, fysisk med kroppen og med maskiner og utstyr, da bør du bli anleggsgartner. Det er et yrke som gir fin variasjon.

Per Einar driver sitt egen anelggsgartnerfima, mer om det kan du lese her: Anleggsgartner Halvorsen

Er anleggsgartnertekniker noe for deg? Les mer om studiet her: Anleggsgartnertekniker

 

Tekst og foto: Dorte Finstad

Oppdatert 02.10.2015

#veafagskole