English

Henrik valgte fagskoleutdanning innen Anleggsgartnerfag

Det satses på en blå-grønn fremtid, så vår utdanning er helt i tråd med det målet, sier Henrik etter at han har fullført fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker ved Norges grønne fagskole – Vea.

  • Navn: Henrik Møyland
  • Klasse: Anleggsgartnertekniker
  • Alder: 21
  • Kommer fra: Andebu, Vestfold
  • Bakgrunn: Gikk Naturbruk Vg1 og Anleggsgartner vg2. på Gjennestad videregående skole. Deretter gikk jeg to år i lære før jeg tok fagbrev som Anleggsgartner.
  • Arbeidsted: Håkonsen og Sukke Landskapsentreprenør, Tønsberg

Hvorfor valgte du å gå på Vea for å ta fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker?

For å få mer kompetanse innen ledelse. Firmaet jeg jobber for har mange ulike typer oppdrag, både store og små. Det er viktig at firmaet til sammen har kompetanse på alle områder, for å kunne møte fremtidens kompetansekrav og være en seriøs aktør i bransjen.

Et annet mål for meg var å komme inn videre på NMBU og landskapsingeniør, siden det finnes overgangsordning for det. Jeg vet jeg vil være en ettertraktet Landskapsingeniør, siden jeg har den praktiske Anleggsgartnerutdanningen i bunnen.

Det satses også på en blå-grønn fremtid, så vår utdanning er helt i tråd med det målet.

Har de årene på Vea svart til forventningene?

Jeg sitter igjen med veldig mye kunnskap om hvordan det er å lede og drive en anleggsgartnerbedrift.

Det hadde sikkert vært en fordel å jobbe noen år etter fagbrev, før man begynner på fagskoleutdanning. Jeg har hatt en veldig bratt læringskurve siden jeg gikk rett fra nyutdannet anleggsgartner til fagskolen. For min egen del var jeg veldig interessert og motivert for å jobbe med fagene, så det har gått veldig fint, men det er krevende.

Hvordan er undervisningen lagt opp?

Den er lagt opp for at man skal kunne være på skolen i vinterhalvåret. Det er ett års fulltidsstudium fordelt over to år, der vi har undervisning hver dag fra oktober til mars. Totalt 60 fagskolepoeng.

Det er lagt opp til mye klasseromsundervisning og faglige diskusjoner. Vi har veldig dyktige lærere i alle fag som har både praktisk og teoretisk tilnærming til de ulike fagområdene. Vi har også flere eksterne forelesere som til daglig er i bransjen. Det betyr at vi får undervisning fra de som har oppdatert kompetanse innen våre fagområder som landmåling, kommunalteknikk og anleggsteknikk. Det er hele tiden fokus på å bruke de beste, så vi har gode forelesere.

Vi har også vært på studieturer og befaringer, både i nærområdet og i utlandet. Vi har veldig stort utbytte av å se på andre sine prosjekter. Spesielt utfordringen med overvann. Malmø og København har kommet langt på det området, og det blir stadig mer aktuelt, så det var artig å se.

Vi har avsluttende eksamener i alle fag, men i noen emner må vi også bestå arbeidskrav.

Fagene

I Landmåling lærte vi nivellering, tegning av terrengprofiler, bruk av kikkert, gps og laser. Undervisningen var veldig praktisk der vi først lærte landmåling, nivellering på den gamle måten ved bruk av kikkert, før vi lærte virkemåten til bruk av laser, gps og totalstasjoner.

Anleggsteknikk, går på det byggetekniske, det vi kan mye om fra før som anleggsgartnere. Vi har gått videre på det byggetekniske i form av konstruksjoner av ulike materialer, kostnadsberegninger og landmåling. Praktisk bruk av landmåling. 3 dagers eksamen med muntlig fremlegg av et gitt prosjekt.

Merkantile emner som består av Markedsføring, økonomi og faglig ledelse.

Prosjekt til fordypning, der vi har et eget valgt prosjekt som skal planlegges. Byggesøknad, økonomi og ledelse.

I Kommunalteknikk, som handler mye om rørmaterialer og geosynteter, hadde vi en skriftlig og en muntlig eksamen. Der hadde vi bare eksterne forelesere og sensorer. Vi har også hatt Grøntanleggsforvaltning.

Min erfaring fra disse to årene er at det er veldig viktig å delta i klasseundervisning slik at vi får de gode faglige diskusjonene.

Dersom vi oppnår karakteren D eller bedre i alle fagene, kan vi søke Mesternemda om å få Mesterbrev og bli Anleggsgartnermester.

Hvordan trives du på Vea og i klassen?

Vi har vært 7 gutter og ei jente i alderen 21-33 år. Det er positivt med en jente i klassen, det gjør at vi får et veldig godt miljø. Alle har ulik erfaring og bakgrunn, noe som gjør at vi får et godt klassemiljø. For min del har de med lang praksis i faget vært en ressurs for klassemiljøet. Deres erfaringer kombinert med dyktige faglærere har veldig mye å si.

Hybel på Vea eller bor du utenfor skolen?

De aller fleste i klassen har bodd på Vea og det har bidratt til et veldig godt miljø, både faglig og sosialt. Du får mye ekstra ved å bo her. Vi har hatt mange lange kvelder med fag. Ved at vi bor her har vi fullt fokus på studiet. De fleste andre klassene på skolen er kun inne på ukesamlinger, så vi har ikke blitt så godt kjent med dem. Vi har vært mest sammen med de som er her hele tiden.

Hva gjør du etter at du avslutter her på Vea?

Jeg skal fortsette å jobbe i det samme anleggsgartnerfirmaet og håper jeg får anleggslederoppgaver. Til høsten satser jeg på å komme inn på Landskapsingeniør på Ås. Målet er å jobbe innen det grønne satsningsområdet i fremtiden. Mest av alt brenner jeg for anleggsgartnerfaget.

Hva vil du si til andre som vurderer å søke på Anleggsgartnertekniker?

Hvis du vil ha en mer ledende og utfordrende jobb, så er det en god vei å gå. Om du er glad i kvalitet og utvikling i faget, vil bygge nettverk og bli kjent med nye samarbeidspartnere og aktører i bransjen, da er dette utdanningen for deg. Du blir kjent med anleggsgartnere fra hele landet. Jeg oppfordrer spesielt jenter til å søke denne linja. Det er mangel på jenter i anleggsgartnerfaget og det ville ha vært veldig bra med flere kvinnelige ledere i anleggsgartnerbransjen.

Annet:

Tekniker sammen med mesterbrev bør være gode kvalifikasjoner for mange anleggsgartnerfirmaer som trenger en fagperson med gode lederevner, både byggeteknisk og fagmessig. Spesielt om man ønsker å starte egen bedrift, bør man ta fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker.

Tekst og foto: Dorte Finstad

Oppdatert 30.05.2017

#veafagskole