English

Hovslager Mari tar Ledelse i håndverksfag på Vea

Med Ledelse i håndverksfag lærer jeg å være mer profesjonell ovenfor egne kunder

Navn: Mari Hovden Aaen

Klasse: Ledelse i håndverksfag

Alder: 21

Kommer fra: Brøttum

Bakgrunn: Hovslager med fagbrev. Utdanning fra Norsk hestesenter på Starum.

Arbeidsgiver: Selvstendig

Hvorfor valgte du å gå på Vea for å ta Ledelse i håndverksfag?

Det var for å få mer kunnskap om å drive en bedrift.  Å være klar over hva jeg kan gjøre selv for bedriften, og kunne tilby kunden en mer helhetlig tjeneste som hovslager. Det er viktig for meg å være sikker på at jeg har kompetansen for å drive en bedrift for å sikre arbeidsmengde og økonomi over tid. På Ledelse i håndverksfag lærer jeg å skille mellom privat og bedrift, for å bli mer profesjonell ovenfor mine kunder og leverandører.

Hvordan er undervisningen lagt opp?

Vi har 10 samlinger à 3 dager. 3 dagers samlinger er veldig passe. Det passer godt å jobbe full tid ved siden av. Når vi har samlingsuke så jobber jeg litt ekstra noen kvelder og i helgen. Det er passe tid mellom samlingene. Jeg jobber med skolearbeid mellom samlingsukene.

Hvordan trives du på Vea og i klassen?

Det aller beste med klassen er at alle har lyst til å være der. Alle er positivt innstilt og det skaper en god læringsarena.

Hva gjør du etter endt utdanning?

Da må jeg bare vente på å få mesterbrevet. Jeg besto fagbrevet i juni i fjor, så da må jeg vente til jeg har oppfylt kravet om to års praksis etter fagbrev, før jeg kan få mesterbrevet.

For meg var det fint å ta Ledelse i håndverksfag som fører til mesterbrevet nå rett etter fagbrev.

Fagbrev og Mesterbrevet gjør det lettere for kundene å skille mellom de ulike aktørene innenfor hovslagerfaget. For meg er det viktig å vise ovenfor kunden og meg selv at jeg har den nødvendige fagkompetansen.

Det er viktig at man kvalitetssikrer yrket ved å ta fagbrev. Jeg kvalitetssikrer bedriften med mesterbrevet.

Hva vil du si til andre som vurderer å søke til fagskoleutdanningen Ledelse i håndverksfag?

Det er bare å kjøre på! Norge kommer etter hvert til å bli strengere på hvem som får lov til å utføre yrket. I andre store hesteland har de mye strengere retningslinjer og lover med hvem som kan få lov til å utføre skoning og hovpleie på hester.

Det er viktig at det blir høyere fokus på kvalitetssikring av kompetansen hos hovslagere, det gjør det enklere for kunden å velge riktig person til jobben.

Kunne du tenke deg å ta inn lærling selv?

Først må jeg få mer erfaring selv, men etter hvert kan det bli aktuelt å lære opp andre.

Foto: Liv Charlotte B. Langaard

Tekst og foto: Dorte Finstad

Oppdatert 01.07.2016

#veafagskole