English

Husk å sende inn din søknad innen 15.april 2017!

Om du ønsker å ta utdanning ved Norges grønne fagskole – Vea, bør du søke nå. 

Opptak av nye elever og studenter

Alle utdanningstilbud ved Vea har søknadsfrist 15.april 2017 og du kan forvente svar på søknaden innen 1.mai 2017. Det vil bli gjennomført fortløpende supplerende opptak etter søknadsfristen dersom det skulle være ledige plasser. 

Søknad om studieplass

Søknad om studieplass på Vea skal sendes inn via Elektronisk søknadsskjema

Etter at du har fylt inn dine opplysninger i det elektroniske søknadsskjemaet, vil du umiddelbart få en bekreftelse om at søknaden er mottatt. Du vil også få en e-post om at søknaden er mottatt. Etter dette vil du ikke høre noe fra oss, før søknadsfristen er utløpt og opptaket er gjort.

Fagskoleutdanning

For opptak til fagskoleutdanninger er søknadsfristen 15. april 2017. Etter fristen gjennomføres det fortløpende supplerende opptak ved ledige studieplasser.

Disse fagskoleutdanningene tilbys for studiestart høsten 2017:

Disse fagskoleutdanningene har neste studiestart høsten 2018:

  • Botanisk design del 2
  • Historiske grøntanlegg

Videregående nivå

For opptak til utdanninger på videregående nivå er søknadsfristen 15.april 2017. Etter fristen gjennomføres det fortløpende supplerende opptak ved ledige plasser. 

Disse utdanningene tilbys for skolestart høsten 2017:

Vi planlegger å starte opp en ny klasse med Blomsterdekoratørutdanning på deltid, fra høsten 2018.

Mesterutdanning

Skoleåret 2017/2018 tilbyr vi Mesterutdanning med samlingsbasert undervisning i Oslo. Les mer om Mesterutdanningen her: Mesterutdanning

VG2 blomsterdekoratør

For deg som skal søke til videregående på VG2 blomsterdekoratør, skal søknaden sendes gjennom VIGO. Søknadsfristen er 1.mars 2017

Informasjonsmøter:

Om du har lyst til å komme til Vea på besøk, har vi planlagt å holde to informasjonsmøter på Vea. Da vil du få generell informasjon om skolen og våre studietilbud, du vil få møte noen av faglærerne og det blir mulighet for omvisning på skolen. 

  • Mandag 30. januar 2017 kl. 18.00
  • Torsdag 30.mars 2017 kl.18.00
Les mer om informasjonsmøte her: Informasjonsmøter om Vea sine utdanningstilbud

Søk her: Elektronisk søknadsskjema

Er det noe du lurer på så ring oss på 62 36 26 00 eller send en e-post: vea@vea-fs.no


Tekst: Dorte Finstad 

Oppdatert 07.04.2017

#veafagskole