English

Husk å sende inn din søknad innen 15.april 2018!

Om du ønsker å ta fagskoleutdanning eller utdanning på videregående nivå for voksne på Vea, bør du sende inn søknaden din før fristen 15.april 2018.

Opptak av fagskolestudenter og elever

Alle utdanningstilbud ved Vea har søknadsfrist 15.april 2018 og du kan forvente svar på søknaden innen 1.mai 2018. Det vil bli gjennomført fortløpende supplerende opptak etter søknadsfristen dersom det skulle være ledige plasser. 

Søknad om studieplass

Søknad om studieplass på Vea skal sendes inn via Elektronisk søknadsskjema

Etter at du har fylt inn dine opplysninger i det elektroniske søknadsskjemaet, vil du umiddelbart få en bekreftelse om at søknaden er mottatt. Du vil også få en e-post om at søknaden er mottatt. Etter dette vil du ikke høre noe fra oss, før søknadsfristen er utløpt og opptaket er gjort.

Fagskoleutdanning

For opptak til fagskoleutdanninger er søknadsfristen 15. april 2018. Etter fristen gjennomføres det fortløpende supplerende opptak ved ledige studieplasser.

Disse fagskoleutdanningene tilbys for studiestart høsten 2018:

Disse fagskoleutdanningene har neste studiestart høsten 2019:

Videregående nivå

For opptak til utdanninger på videregående nivå er søknadsfristen 15.april 2018. Etter fristen gjennomføres det fortløpende supplerende opptak ved ledige plasser. 

Disse utdanningene tilbys for skolestart høsten 2018:

VG2 blomsterdekoratør

For deg som skal søke til videregående på VG2 blomsterdekoratør, skal søknaden sendes gjennom VIGO. Søknadsfristen var 1.mars 2018

Etter at ny lov om videregående opplæring ble vedtatt, har Vea mulighet til å ta inn elever fra alle fylker. Dersom du har tatt VG1 Design og håndverk, er rettighetselev og ønsker å ta blomsterdekoratørutdanning på Vea, kan du søke om opptak til Vea. Søknaden skal sendes gjennom VIGO. 

Lovproposisjonen om friere skolevalg (Prop. 72 L (2015-2016) 

Søk her: Elektronisk søknadsskjema

Er det noe du lurer på så ring oss på 62 36 26 00 eller send en e-post: vea@vea-fs.no


Tekst: Dorte Finstad 

Oppdatert 26.03.2018

#veafagskole