English

«Hva er drømmen om funksjonen til anlegget» TNT landskap

En strålende dag i september dro Studenter fra fagskolen på Vea på befaring til Oslo. 

Bogstad gård

Vi startet på Bogstad gård med en grundig befaring sammen med Tone Almehagen fra TNT landskap. Parken på 130 dekar er en av Norges eldste landskapsparker. Den engelske romantiske landskapsparken ble anlagt av godseier Peder Anker rundt 1780. Parken ble anlagt etter utenlandske forbilder, med slyngede kanaler, karpedammer, andedam, kaskader og broer. Mange utenlandske trær og planter ble innført og parken ble et forbilde for en rekke anlegg i Norge.

Hele Park- og hagedrift-klassen på en bro i den gamle landskapsparken på Bogstad (foto:L. Lindfors)

Plan over parken                                                                   

Tone M Almehagen og Tore Felin startet TNT Landskap i 2010. Begge er anleggsgartnermestere og lidenskapelig opptatt av utvikling av grøntanlegg og mennesker.

  

Tone deler erfaringer med oss.

Viktige temaer som fulgte oss gjennom dagen var fokus på samarbeid, helheten i anlegget, de ulike elementer, skjøtsel og vekten av å prioritere tiltak som gir oss og kunden både et forventet og realistisk resultat.

Etter en god lunsj reiste vi videre til Bygdøy og Oscars Hall.

Oscarshall er et lystslott som ligger på Bygdøy ved Frognerkilen i Oslo. Slottet ble påbegynt i 1847 og sto ferdig i 1852, tegnet av den danske arkitekten Johan Henrik Nebelong for kong Oscar I og Dronning Joséphine.

Dette er et område med et litt annet preg enn Bogstad gård. Eksotisk, romantisk og stramt på samme gang.

Dagen som helhet ga oss en veldig god innblikk i variasjon i arbeidsoppgaver, vekten av godt samarbeid og kommunikasjon og – ikke minst – godt lederskap.

Dette ga mersmak!

Tekst og foto: Liselott Lindfors

 

Oppdatert 16.09.2016

#veafagskole