English

Hva kan vi bruke en kleshenger til?

Fagskolestudentene som går på Eksperimentell formgivning (EF12) har vært på skogstur! 

For å lære seg å bruke innovasjonskreativiteten sin fikk studentene utdelt hver sin kleshenger ("et uventet/rart/humoristisk utganspunkt"), med beskjeden om å lage noen raske skisser rundt problemstillingen "Hva kan vi bruke en kleshenger til?". Deretter valgte de ut en av ideene, som ble utgangspunktet til disse botaniske produktene, hvor samtlige materialer er funnet der de befant seg – i skogen.

Utstillingen "On a hanger" finner man nå rundt omkring ute og inne på Vea.

   

Botanisk produkt av Linn Pettersson. På nærbildet ser man at det også er brukt skogsmateriale for å binde det hele sammen.

   

Johnny Berg har brukt kongler på sin henger, som er utstilt i biblioteket. Gunn Stenseth har laget en kjole, som nå henger utendørs på Vea.

   

Botaniske produkter av Claudio Montecampi (venstre) og Elin Ekekrantz (høyre). Begge har klart å fange naturens naturlige prosesser og uttrykt dette gjennom arbeidet.

Se flere bilder på vår Facebook-side.

Tekst: June Solberg

Foto: June Solberg og Siv Engen Heimdahl

Oppdatert 30.09.2015

#veafagskole