English

Hvordan bruke overvann som en ressurs?

Her forteller faglærer Magnus litt om hva du lærer ved å ta fagskoleutdanningen Lokal overvannsdisponering

Oppdatert 20.03.2018

#veafagskole