English

Hyllie vannpark – en av Malmös nyeste attraksjoner

Studentene på fagskoleutdanningen Park- og hagedrift var på befaring i Malmös vannpark Hyllie.

Hyllie er en ny bydel som er kommet til etter at Øresundsforbindelsen ble til og er Malmös mest energieffektive bydel. Her finner du blant annet Malmö Arena og Emporia kjøpesenter, et av Skandinavias største kjøpesenter (Les mer om det her). Samt en av Malmös nye parker, nemlig Hyllie vannpark. 

Der fikk vi omvisning av Louise Lundberg, hun er utdannet økolog og gartner og hun er brennende engasjert i miljø og hvordan vi mennesker bruker naturen. Hun ønsker blant annet å gi menneskene i byene større forståelse av hvor maten vår kommer fra og å bringe naturen inn i byene.

Befaringen startet med en grundig innføring og liten vekker i utfordringene med dagens metode Malmö og store deler av verden har gjort og fortsatt håndterer overvann på. Hvordan denne metoden egentlig bare forflytter «vann problemet» til et annet sted. Og hvordan vi i dag har utfordringer med overfylte vannrør i perioder med kraftig regn. 

I Hyllie vannpark er det vannet som er satt i fokus ved å lage forskjellige vannaktiviteter, pedagogisk opplegg for barn og nye metoder for LOD (Lokal overvannsdisponering). Dessverre for oss var det ikke så mye vann i anlegget denne dagen.

Prosjektet var et samarbeid mellom Malmö stad og VA SYD med hjelp i fra C. Windgren Landskap.

Før du kommer inn i parken møter du «fjellene» hvor regnet faller for så å renne videre ned til inngangen til vannparken. På selve inngangen finner du mosaikk laget av lokale skolebarn i samarbeid med kunstnerne Anna Viklund og Anna-Klara Åhrén. Og for å komme deg inn må du våge deg gjennom et lite vannfall.

  

 «Fjellet» hvor regnet faller og renner videre. Mosaikken ved inngangen.På vei mot inngangen med eget fossefall. Foto: Kristel Vaag Moe

Hva med å kjøre barkebåtrace hvor du for å vinne må pumpe vann for å føre båten fremover, eller lek deg med forskjellige strømninger og oppdemming i en kanal. Og skulle du være virkelig vågal kan du prøve deg i overraskelsesfontenen hvor flere kan stå og pumpe og hvor vannet plutselig spruter opp på forskjellige plasser.

I parken er det vanlig at du møter på skoleklasser, som i forbindelse med undervisning er ute og prøver seg på de forskjellige postene. Og lærer om vannets forskjellige egenskaper og bruk.

Ideen til vannparken kom frem i forbindelse med at det allerede fantes en pedagogisk virksomhet i Hyllies vanntårn. Malmö kommune ville derfor utvikle området utenfor vanntårnet til en park hvor det var fint for barn å lære mer om vannet, som førte til ideen med vanneksperimentering.

 

Kanalen hvor den lekne kan bruke forskjellige klosser/moduler for å skape forskjellige strømninger i vannet. På slutten av kanalen renner vannet ned gjennom små sluser før det fortsetter et lite stykke og blire ført videre i parken. Foto: Kristel Vaag Moe

 

Her ser du barkebåtløypa hvor to stykk kan konkurrere med hverandre. Foto: Eirik Pedersen

  

Overraskelsesfontenen. Foto: Kristel Vaag Moe. Et gammeldags vannhjul hvor du pumper vann for å få hjulet til å gå. Foto: Kristel Vaag Moe. Arkimedes skrue som leder vannet over i små vanntårn som er koblet sammen. Kunne du fylle opp det høyeste uten at det renner over i det laveste? 

 Her har du muligheten til å prøve deg på forskjellige metoder å jobbe med vann på, bl.a. Arkimedes skrue. Foto: Eirik Pedersen


Vannrør med sitteplass. Foto: Kristel Vaag Moe. Skulle du føle behov for å ta en pause i all leken kan du sette deg ned og ta en pause i et av de store vannrørene som er plasser i en skråning og fundere over hva som gjemmer seg av disse vannrørene nede i bakken der du vanligvis oppholder deg. Her spilles forskjellige lyder knyttet til vann, gjett hva du hører?


Generasjonsskogen er også en del av vannparken. «Skogen» består av kirsebærtrær som privatpersoner eller bedrifter har donert til neste generasjon. Hvert enkelt tre er merket med navnet på den som har kjøpt treet, og til hvem. Generasjonsskogen gjør det mulig for alle å bidra til en grønn fremtid i Malmö. Foto: Kristel Vaag Moe

Nederst i anlegget finner du en liten dam. Ved store nedbørsmengder føres overflatevannet fra området rundt ned i dette område som en del av Lokal overvannsdisponering (LOD). Her holdes vannet tilbake og fordrøyes slik at det hjelper til mot flom og forurensning ved ekstremvær.  Her er det planter og trær som kan tåle å stå under vann i perioder.

Gangstien er hevet så man kan gå tørrskodd selv om det er mye vann.

  

Dammen og området som skal tåle en 1000års flom. Foto: Eirik Pedersen.  Klassen på vei oppigjennom anlegget igjen, lærer Lotta ser ut til å være inspirert. Foto: Kristel Vaag Moe.

Tekst: Kristel Vaag Moe og Vidar Krog Kristiansen

Foto: Eirik Pedersen og Kristel Vaag Moe

Les egen artikkel fra Malmö Arena og Emporia kjøpesenter

Kilder:  

malmo.se/stadsplanering

Kretseum.se/hyllievattenpark


Oppdatert 27.02.2017

#veafagskole