English

Ingen elever på Vg2 blomsterdekoratør for skoleåret 2014/2015

Vea startet med grunnopplæring for blomsterdekoratører i 1967 og har siden den gang tilbudt utdanning innen blomsterdekoratørfag. Høsten 2014 er det ingen elever som starter på Vg2 blomsterdekoratør på Vea.

Fylket tilbyr utdanning på videregående nivå

Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående nivå. Alle elever får tilbud om å ta utdanning i sitt hjemfylke. Dersom fylket ikke har tilbud om den studieretningen eleven ønsker å gå, kan fylket kjøpe skoleplass til eleven i et annet fylke. På Vea er det primært Hedmark og Oppland fylke som kjøper skoleplasser til elever som ønsker ta blomsterdekoratørutdanning. Andre fylker kan velge å kjøpe skoleplasser til sine elever på Vea, men som regel kjøper de heller plass hos det fylket som ligger nærmest der eleven bor eller det fylket de har samarbeidsavtale med. Fra høsten 2014 kan man ta Vg2blomsterdekoratør i disse fylkene: Buskerud, Hordaland, Møre- og Romsdal, Telemark, Oslo, Rogaland, Vestfold og Østfold.

Søkning til Vg2 blomsterdekoratør for skoleåret 2014/2015
Det var tilsammen 15 elever som søkte om å gå Vg2 blomsterdekoratør på Vea fra høsten 2014. Kun 4 av disse var fra Hedmark og Oppland, og da var det ikke elevgrunnlag nok til å kunne starte opp en klasse. De andre søkerne fikk tilbud om plass på andre skoler. Eleven har i praksis ikke mulighet til å velge hvilken videregående skole de skal ta sin utdanning ved.

Full klasse på utdanning for voksne
Vea tilbyr også blomsterdekoratørutdanning for de som har annen utdanning fra før. Vår erfaring er at mange velger å ta studiespesialiserende før de velger en yrkesretning. Derfor tilbyr Vea en egen utdanning som er tilpasset disse.  Ved å ta blomsterdekoratørutdanning på Vea, får de undervisning i programfagene fra Vg1 Design og håndverk og Vg2 blomsterdekoratør på ett år. Skoleåret avsluttes med tverrfaglig praktisk/teoretisk eksamen, og eleven er klar for å bli lærling eller jobbe som ufaglært i blomsterbransjen. Fra høsten 2014 blir det full klasse med elever som ønsker å ta blomsterdekoratørutdanning for voksne på Vea!

 

Våren 2014 var elever fra Vg2 blomsterdekoratør og de som tar blomsterdekoratørutdanning for voksne, sammen på skoletur til Oslo.

Rekruttering til bransjen
Antallet unge som tar blomsterdekoratørutdanning blir stadig lavere, og på Vea kommer vi til å savne de aller yngste elevene neste skoleår. Heldigvis er det fortsatt andre som ønsker å ta utdanning innen verdens vakreste yrke! Dette sikrer at vi også i fremtiden kan bestille blomster hos en håndverker når vi har behov for blomster til en av livets anledninger.

Tekst og foto: Dorte Finstad
Oppdatert 02.10.2015

#veafagskole