English

Jeg oppfordrer andre anleggsgartnere til å søke!

Jørgen er snart ferdig med fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker og mener at flere bør velge fagskoleutdanning.

  • Navn: Jørgen Vaaden
  • Klasse: Anleggsgartnertekniker
  • Alder: 23
  • Kommer fra: Larvik, Vestfold
  • Arbeidsgiver: Steen og Lund AS.

Bakgrunn

Jeg gikk VG1 Bygg og anleggsteknikk på Thor Heyerdahl videregående i Larvik. Jeg hadde utplassering hos et maskinentreprenørfirma og ble anbefalt å sjekke ut anleggsgartnerfaget. Gikk VG2 anleggsgartner på Gjennestad og var lærling i to år hos Tronslien, før jeg tok fagbrev. Det jeg liker med anleggsgartnerfaget er at jeg kan være ute, jobbe praktisk, og være med på utforming av både grått og grønt i uteanlegg. Nå jobber jeg i Steen og Lund AS.

Hvorfor valgte du å gå på Vea for å ta fagskoleutdanningen Anleggsgartnertekniker på Vea?

Jeg ønsket å videreutvikle meg i faget og kunne få mer ansvar i jobben jeg har. Det har også vært bra med litt avbrekk fra hverdagen. Jeg har lært masse og blitt mer selvsikker ved å få mer kompetanse.

Hvordan er undervisningen lagt opp?

Vi har hatt samlinger i vinterhalvåret og det har vært veldig fint. Det var bra å være i jobb igjen et halvår i mellom de to studieårene. Det var en fin modningsprosess for det vi hadde lært og gjorde oss klare for det siste året.

Undervisningen har vært veldig bra lagt opp. Vi har mulighet til å ha fokus på de faglige områdene vi selv ønsker og har behov for. Vi får den hjelpen vi trenger.

Lærerne er veldig flinke. De har god og relevant kompetanse og spennende bakgrunn. De er flinke til å hente inn eksterne forelesere på bestemte fagområder. Merker at det er annerledes å være fagskolestudent enn da vi var elever på videregående. Du er mer respektert som student.

Det er nyttig å møte andre studenter som har ulike erfaringer og vi har hatt mange gode faglige diskusjoner. Ved at så mange av oss har bodd på skolen har det også blitt mange faglige diskusjoner på kveldene.

Hvordan trives du på Vea og i klassen?

Veldig fint. Moelv ligger litt skjermet til, så vi blir ikke akkurat forstyrret av andre ting som skjer og det er positivt. Skolen er fin med kantine, hybler og klasserom. Det er godt miljø mellom både ansatte og studenter, alle er imøtekommende. Fint med plantekjennskapen og at vi kan gå ute på området for å lære om planter, busker og trær.

Hva gjør du etter endt utdanning?

Jeg skal tilbake og jobbe videre i Steen og Lund. Håper jeg får mulighet til å bruke kompetansen som Anleggsgartnertekniker videre i jobben min.  Det kan hende at jeg kommer tilbake og tar fagskoleutdanningen Lokal overvannsdisponering.

Hva vil du si til andre som vurderer å ta fagskoleutdanning?

Bare å søke! Det er verdt den tiden det tar. Fint å være såpass ung og ta fagskoleutdanning. Jeg har vært den yngste i klassa, mens den eldste er 40 år.

Er det noe annet du ønsker å si?

Jeg oppfordrer andre til å søke!  Det er ikke nødvendig å ha mange års erfaring for å begynne på fagskolen.

    

Jørgen jobber med et anleggsgartnerprosjekt. 

Tekst: Dorte Finstad

Oppdatert 07.03.2019

#veafagskole