English

Kamilla ønsker å lære driftsledelse innen grøntsektoren

Kamilla er en av søkerne til det nye fagskolestudiet "Driftsledelse gartner og grønt"

Vi møtte Kamilla ved jordbærutsalget til Isingrud på Kløfta for å høre om hennes forventninger til fagskoleutdanningen "Driftsledelse gartner og grønt".

  • Navn: Kamilla Isingrud
  • Alder: 21
  • Kommer fra: Oslo
  • Bakgrunn: Vg3 Landbruk ved Natur videregående i Oslo
  • Erfaring: Sommerjobb hos Isingrud (norges største jordbærprodusent)
Hvorfor har du søkt om å komme inn på fagskoleutdanningen "Driftsledelse gartner og grønt"?
Jeg  er akkurat ferdig med Vg3-landbruk og ønsker å lære mer gjennom å gå på skole. Siden jeg har gått yrkesfag på videregående var det naturlig å ta videreutdanning ved en fagskole.
 
Hva slags mål har du med å ta "Driftsledelse gartner og grønt"?
Faren min, Per Isingrud, er jordbærbonde og jeg har lyst til å kunne ta over gården og fortsette med jordbærproduksjon. Han leier mye jord og dyrker ca.600 tonn jordbær på 900 mål. Med flere hundre sesongarbeidere som deltar i produksjon, innhøsting og salg er det en stor bedrift, og jeg ønsker å lære om driftsledelse.
 
Hvordan fikk du vite om den nye fagskoleutdanningen "Driftsledelse gartner og grønt"? 
Jeg møtte en representant fra Vea på et bærseminar. Hun fortalte meg om utdanningen og jeg forsto at den var midt i blinken for meg, så jeg søkte rett etter at studiet var godkjent.
 
Fagskoleutdanningen "Driftsledelse gartner og grønt" er på deltid, hva skal du benytte resten av tiden til?
Jeg skal jobbe med jordbær og så skal jeg ta noen fag som privatist, slik at jeg får studiekompetanse.
 
Skal du bo på Vea når du er inne på samlinger?
Det har jeg ikke tenkt på, men veldig fint at jeg kan bo på skolen. 
 
Hadde du hørt om Vea før du møtte oss på bærseminaret? 
Nei, jeg hadde ikke hørt om Vea før.
 
Da sees vi til høsten da!
Ja, jeg håper at det er mange nok som søker, slik at studiet blir satt igang. 

Studiet har søknadsfrist 15.august 2014 
Her kan du søke om opptak til fagskoleutdanningen "Driftsledelse gartner og grønt"Søknadsskjema

Her kan du kan lese mer om fagskoleutdanningen "Driftsledelse gartner og grønt"

    
Kamilla viser frem de flotte jordbærene som blir produsert av Isingrud. Dette er 'Korona'. Tekst og foto: Dorte Finstad

Oppdatert 01.07.2016

#veafagskole