English

Kurs for blomsterdekoratører

Inspirasjon er viktig i blomsterdekoratørfaget, også i forhold til hvordan kreativitet kan brukes til å lage lønnsomme blomsterarbeider med det lille ekstra. Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører har gjennomført kurs i Trondheim, med dyktige Nils Normann Iversen, hvor dette var tema. 

Nils Normann Iversen viste ulike måter å oppgradere blomsterarbeider på. Hovedbudskapet er å forenkle og gjøre produksjonsprosessen så effektiv som mulig samtidig som at håndverket og det unike ivaretas. 
Innpakning og varepresentasjon var også to viktige stikkord på kurset i Trondheim. Det går akkurat like lang tid og like mye materiale til å pakke inn pent som mindre pent, - hvor de blomsterabeidene som er pakket inn på en pen måte oppleves som et bedre produkt. 
Hvilke varer man kjøper inn, til hvilken pris, er også sentrale faktorer i forhold til det å tjene penger. Her en vakker kraftig Krysantemum i vårlig grønn-farge. 
Sedum i en enkel potte, sammen med likesinnede, er også er fint alternativ til avskårne blomster. Her er også varepresentasjon viktig, samt at det ligger et element av design bak. 
  
Eksotisk ananas i vaser på rekke og parallelle dekorasjoner var andre ideer Nils Normann delte med kursdeltakerne. Det var enighet om at blomsterdekoratører kan forenkle blomsterarbeidene noe i hverdagen samtidig som at håndverket og kvaliteten ivaretas. Det er heller ikke feil å bruke mye tid på arbeider, for eksempel til bryllup eller begravelser. En blomsterdekoratør må evne å gjøre begge deler og være bevisst når man bør gjøre hva. 

Tekst og foto: Anne Stine Solberg 
Oppdatert 30.09.2015

#veafagskole