English

Blomsterdekoratørenes tverrfaglige prøve

De som tar Blomsterdekoratørutdanning for voksne på Vea, har akkurat gjennomført en tverrfaglig prøve i produksjon og produktutvikling. Tema og inspirasjon til oppgaven var "Reisen til julestjernen".

Elevene på blomsterdekoratørutdanning for voksne startet på Vea høsten 2011. De har nå i desember hatt sin første tverrfaglige prøve. Prøven startet med at de fikk utdelt oppgaven som er laget av faglærerne. Den inneholder følgende:

Oppgavetekst
Ved å bruke filmen "Reisen til julestjernen" som inspirasjonskilde, skal du nå lage en lukket rund brudebukett i stifte- og tapeteknikk. I tillegg til buketten kan du velge å lage dekor, heng eller mansjett i fri teknikk.

Tidsplan
Tiden som står til disposisjon for elevene er fra mandag morgen til onsdag kl.14.00. På denne tiden skal de planlegge og gjennomføre arbeidet med en brudebukett. De skal også dokumentere prosessen og evaluere arbeidet.

Planleggingsdel
Skal inneholde analyse av bruden og kjolen, analyse av materialer, skisser, arbeidstegning i farger, norske og botaniske navn på materialer og begrunnelse for valg av materialer, og farger opp mot ønsket uttrykk.

Gjennomføringsdel

Oppgaven er: Lag et brudearbeid i lukket, rund form. Teknikk skal være stifte og tapeteknikk, dekor i fri teknikk
Det stilles krav til at  brudearbeidet domineres av botaniske materialer, arbeidet må kunne flyttes og materialene skal være friske og uten skader.

Dokumentasjon
Dokumentasjonen skal bestå av: mappe med dokumentasjon fra planleggingsdel, fremdriftsplan, innholdsfortegnelse, analyser/idèkart, arbeidstegning i målestokk og hensiktsmessig riss, begrunnelse for valg av materialer, stilform og teknikk. Botaniske navn på alle materialene, eventuelt bilder fra prosessen. Egenvurdering.

Vurderingskriterier
Vurderingskriteriene er satt opp i forhold til kompetansemålene fra VG1 Produksjon og VG2 produktutvikling.

Her er noen bilder fra gjennomføringen av den tverrfaglige prøven for blomsterdekoratørene. Bildene er tatt av elev Marte Vorgaard.

  
Forberedelse av underlag til brudebuketten, laget av Marte Vorgaard


  
Ferdig brudearbeid tiltenkt Sonja i Reisen til julestjernen laget av Marte Vorgaard

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oppgavetekst: Linda Næss og Sonja Lønnum Østerheim
Foto: Marte Vorgaard

Oppdatert 02.10.2015