English

Jeg har lært utrolig mye på Vea!

Det sier Kate Hippe som har tatt ett år med blomsterdekoratørutdanning på Vea.

  • Navn: Kate Hippe
  • Klasse: Blomsterdekoratørutdanning for voksne, heltid (2014/2015)
  • Alder: 32
  • Kommer fra: Hønefoss
  • Bakgrunn: Jeg har jobbet innen service og helse. Hadde ingen erfaring fra blomsterdekoratørfaget eller utdanning innen tegning, form og farge fra før.

Hvorfor valgte du å gå på Vea for å ta blomsterdekoratørutdanning?

Jeg har alltid likt fagene innen tegning, form og farge og ønsket å jobbe kreativt. Jeg prøvde å se etter noe som kunne være aktuelt å jobbe med, googlet og "ramlet" inn på Vea sin hjemmeside. Jeg hadde muligheten og kastet meg ut i det. Jeg fikk permisjon fra jobben, sa opp leiligheten og flyttet til Moelv.

Har dette året på Vea svart til forventningene?

Ja, så absolutt! Jeg har lært utrolig mye. Noen i klassen hadde allerede bakgrunn fra tegning, form og farge eller erfaring fra blomsterbutikk. Men det var også andre faglærte og ufaglærte fra andre yrkesområder i klassen. Vi som ikke kunne noe fra før om tegning, form og farge faget hadde nok kanskje en brattere læringskurve.

Hva har du lært?

Jeg har fått enda bedre innsikt i tegning, form og farge. Vi har vært gjennom hele pensumet til Vg1 Design og håndverk. I tillegg har vi hatt Vg2 blomsterdekoratør sitt pensum. Jeg har lært å lage buketter, brudearbeider, sorgarbeider, – ja alle disipliner innen blomsterdekoratørfaget, men også en del om alternative teknikker. Jeg har lært mye om komposisjon, varebehandling av blomster, foreta analyser og lage egne blomsterdesign og ”skreddersy” blomsterarbeider til kunder.

Hvordan har undervisningen vært lagt opp?

Det var overraskende mye teori. Jeg trodde kanskje at vi bare skulle være på skolen og lage pene ting. Etter hvert forsto jeg at det var mye teori som lå bak og har skjønt at det var viktig å lære den teorien. For meg som ikke hadde noe bakgrunn har det vært veldig nyttig.

En vanlig skoledag har vært greit oppdelt med litt teori og litt praksis. Noen dager var det ren teori, men etter hvert fikk vi det mer oppdelt. Fint med en blanding, slik at man ikke blir så mettet. Lærerne har vært flinke til å ha variasjon i undervisningsopplegget. De har også vært flinke til å ta imot tilbakemeldinger fra oss som elever og har endret på ting når vi har bedt om det.

Vi har utført flere oppdrag. Det har vært veldig lærerikt. Vi hadde oppdraget om å dekorere til Ringsakergallaen sammen med deltidsklassen. Og så var vi med da fagskolestudenten på Eksperimentell formgivning gjennomførte oppdrag til NORDEK konferansen. Det var veldig gøy! Det var mye å ta hensyn til med scene, lyssetting og erfare at mye plutselig blir endret. Det var veldig lærerikt.

Hvordan trives du på Vea og i klassen?

Jeg har hatt det veldig bra, ellers så hadde jeg ikke vært her hver dag. Jeg har aldri vært skoleflink, men her følte jeg at jeg falt på rett hylle og ønsket å gjøre en egeninnsats ved å være mest mulig på skolen for å ta til meg den undervisningen som ble gitt. Og man kan bruke skolen selv etter undervisningen er over på Vea, man kan stå og jobbe så sent som man ønsker og biblioteket er også tilgjengelig hele døgnet.

Hybel på Vea eller bor du utenfor skolen?

Jeg har bodd i campingvogn på Steinsvik camping i Moelv. Jeg hadde akkurat kjøpt meg ny bil og ville gjerne beholde den, så jeg måtte finne et billig bo-alternativ. Det har fungert helt greit.

Hva gjør du etter at du avslutter her på Vea?

Nå skal jeg først ha litt sommerferie. Men jeg ønsker å få jobb enten som lærling eller praksiskandidat etter hvert.

Har du som mål å ta fagbrev?

Det er målet, men jeg vet ikke helt når. Litt usikker på hvor jeg ender opp i landet. Men fagbrevet vil jeg ha.

Hva med mesterbrev eller annen fagskoleutdanning?

Jeg har veldig lyst til å gå fagskoleutdanningen Eksperimentell formgivning med plantemateriale. Mesterbrev hadde også vært fint å ha, så det er garantert at jeg kommer tilbake til Vea. Det frister veldig å gå her mer.

Kunne du tenke deg å delta i konkurranser i blomsterdekoratørfaget?

Egentlig ikke, men akkurat Vea-mesterskapet kunne jeg tenke meg å være med på.

Hva vil du si til andre som vurderer å søke på blomsterdekoratørutdanning?

Bare søk! Kommer ikke til å angre! Det er veldig lærerikt, jeg har vokst mye på dette året. Det er ikke bare blomster jeg har lært om, men også det kreative, økonomi og lønnsomhet. Som elev fikk vi være med på kurset "Sorgbinderi med fokus på lønnsomhet" som Åslaug Hildre hadde her på Vea. Det var veldig lærerikt. Veldig bra at vi fikk være med på kurs sammen med andre fra blomsterdekoratørbransjen.

Praksis

De som tar blomsterdekoratørutdanning på Vea har noen uker med praksis i bedrift og jeg var hos Tommy Eide som har butikk i Herøy i Nordland. Jeg kjørte tog til Mosjøen og videre med buss, taxi og ferge. Tommy leide et rom som jeg bodde i. Marianne som var student på Eksperimentell formgivning og Ledelse i håndverksfag var også der.

Jeg jobbet med produksjon av arbeider som skulle selges. Det var lærerikt å være der. Tommy er en fantastisk person å jobbe med!

Annet:

Uteområdet på skolen er gull verdt. Det å kunne høste materialer ute på skolen er veldig bra, det kan man ikke gjøre alle steder. Det er helt unikt!

Fra første skoledag høsten 2014. Mange spente nye elever som fikk i oppgave å lage sin egen blomsterkrans.

Her er Kate sammen med faglærere og noen av blomsterdekoratørelevene på Vea etter at de var ferdige med dekorering til Ringskaergallaen 2015.

Tekst og foto: Dorte Finstad

Oppdatert 01.07.2016