English
Bilder fra gartnerutdanningen
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Arild Kristiansen
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Selma Frivoll
 • Laila Volden Magnussen
 • Per Spangen
 • Per Spangen
 • Per Spangen
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Arild Kristiansen
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad

Gartnerutdanning

For deg som ønsker å bli gartner, har Vea en samlingsbasert utdanning over to år. Utdanningen gir kompetanse til å kunne planlegge og gjennomføre vanlig praktisk arbeid innen gartnernæringen, samt få grunnlag til å delta i næringsutvikling.

For deg som ønsker å bli gartner, har Vea en samlingsbasert utdanning over to år. Utdanningen gir kompetanse til å kunne planlegge og gjennomføre vanlig praktisk arbeid innen gartnernæringen, samt få grunnlag til å delta i næringsutvikling.

For: Deg som ønsker å bli gartner

Tid: Deltid over to studieår, samlingsbasert

Mål: Oppnå gartnerfaglig kompetanse

Studiested: Norges grønne fagskole – Vea, Turistveien 92, 2390 Moelv

Søknadsfrist: 15. april 2020. Etter fristen gjennomføres det fortløpende supplerende opptak ved ledige studieplasser.

Opptakskrav: Bestått to år yrkesfaglig opplæring eller ett år studieforberedende opplæring (Utdanningen er spesielt tilrettelagt for voksne, rettighetselever må velge ordinært utdanningstilbud).

Studieavgift: 58 200,– (14 550,– pr. semester) Utgifter til ekskursjoner og bøker kommer i tillegg

Studiestart: 19. august 2019 (med forbehold om nok søkere)

Søknadsskjema: Åpner 1. januar 2019 Elektronisk søknadsskjema

Organisering: Det er 12 samlinger det første året og 14 samlinger det andre året. I tillegg skal du gjennomføre fem praksisuker. Undervisningen foregår mandag til fredag på Vea, de ukene det er samling. 

Kompetanse: Opplæringen gir kompetanse tilsvarende programfagene på Vg1 naturbruk, VG2 landbruk og gartnernæring og Vg3 gartnernæring. Utdanningsløpet er eksamensforberedende, med mulighet for privatisteksamen i programfagene på Vg1, Vg2 og Vg3 etter gjeldende regler.  Det utstedes kompetansebevis på gjennomført opplæring.

Dokumentasjon av utdanning og praksis: Du må sende inn vitnemål fra andre år på yrkesfaglig opplæring eller første år studieforberedende opplæring. Vitnemål fra utdanning utover dette, er ikke nødvendig. Legg eventuelt med dokumentasjon på relevant praksis. Praksis må ha en varighet på 6 måneder for at søker skal prioriteres foran de uten praksis. 

Med gartnerutdanning får du kompetanse til å:

 • Planlegge og gjennomføre vanlig praktisk arbeid innen gartnernæringen
 • Ta del i næringsutvikling og være med på å skape arbeidsplasser i form av oppstart av egen bedrift
 • Drive produksjon av planter, frukt og grønnsaker
 • Bruke og stelle  hage- og parkplanter
 • Selge og være rådgiver innen gartnerprodukter
 • Planlegge beplantninger
 • Drive produktutvikling

Gartnerens aktuelle arbeidsområder:

 • Veksthus og frilandsproduksjon
 • Hagedesign
 • Hagesenter
 • Egen produksjonsbedrift
 • Blomsterutsalg
 • Planteskole
 • Botanisk hage
 • Omsetningsbedrifter
 • Offentlig sektor, spesielt med parker og grøntanlegg

Informasjonsmøter:
For deg som ønsker å besøke Vea før du eventuelt søker, holder vi to informasjonsmøter. De holdes på Vea 29.januar og 19.mars 2020. 

Les mer her: Informasjonsmøter på Vea

For mer informasjon ta kontakt med avdelingsleder Hildegunn Aas: hildegunn.aas@vea-fs.no


* Det er to semestre i ett studieår

Hjeltnes gartneri – en gammel suksess!

Gartnerklassen (GV18) har vært på studietur på Vestlandet. Her er elevenes artikkel fra besøket hos Hjeltnes gartneri.

Les mer

Jan Christian fikk jobb gjennom å ta gartnerutdanning på Vea

Jan Christian har tatt gartnerutdanning på Vea og har allerede startet i jobben som gartner/gravplassarbeider ved Røyken Kirke.

Les mer

Med gartnerutdanning har du enorme muligheter!

Cathrine kom fra Svalbard til Moelv for å ta gartnerutdanning

Les mer

Påsketulipanene kommer fra Karlsens gartneri

I Norge produseres det 75 millioner tulipaner i året, og Karlsens gartneri på Hov leverer 40% av dem.

Les mer

Naturlig såpe for gartnerhender

Marte og Mia, som er elever på gartnerutdanningen på Vea, har jobbet med produktutvikling. Her presenterer de sitt konsept "Frisk brisk" 

Les mer

Skal du ta gartnerutdanning bør du reise til Vea!

Det sier Lene som tar gartnerutdanning på Norges grønne fagskole – Vea.

Les mer

Randi valgte gartnerutdanning på Vea

Hun er allerede i gang med gartnerjobb på Aulestad og stortrives med det.

Les mer

Ola tar gartnerutdanning på Vea

Ola er snart ferdig med gartnerutdanning på Vea og har allerede fått jobb i Botanisk hage i Oslo

Les mer

Epler, epler og mer epler

Første besøk siste dag av skoleturen for gartnerklassen på Vea skulle dreie seg om epler – vi var i Gvarv, på Nyhuus gård, hvor det dyrkes epler i stor stil. Sauherad kommune, hvor Gvarv ligger, er faktisk Norges nest største fruktkommune.

Les mer

Gartnerelever på studietur til Kristiansen Gartneri i Grimstad

Kristiansen Gartneri er en familiedrevet bedrift lokalisert i Grimstad på Sørlandet. De produserer både inne- og uteplanter i drivhus. Vi var på studentbesøk i september 2017 og fikk sett på deres ungplantefelt for G3, dyrking av hortensia og julestjerner og tekniske løsninger i veksthus.

Les mer

Gartnerklasse på byvandring i Porsgrunn – verdens fineste by?

Gartnerklassen (GV16) ved Norges grønne fagskole – Vea har vært på studietur og blant annet besøkt Porsgrunn kommune.

Les mer