English
Bilder fra gartnerutdanningen
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Arild Kristiansen
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Selma Frivoll
 • Laila Volden Magnussen
 • Per Spangen
 • Per Spangen
 • Per Spangen
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Arild Kristiansen
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad

Gartnerelever på studietur til Grimstad Planteskole

Vi besøkte Grimstad Planteskole tirsdag 13.september 2016, og ble tatt godt i mot av daglig leder Anders Kristensen. Planteskolen ble etablert i 1974 av hans foreldre, med utgangspunkt i gården Rosholt. Det er en tradisjonell familiebedrift. 

I dag er det en stor og veldrevet planteskole, inndelt i fire driftsarealer. Det er hele 1762 ulike artikler, et bredt spekter. Det er 20 helårig ansatte, og i alt 26 årsverk. Det leveres planter til hele landet, og også til andre land. Planteskolen har spesialisert seg på enkelte sorter.

 

Et av drivhusene på planteskolen

Det er stor produksjon av lignoser, busker og trær, og med større sortiment i dag enn tidligere. Det produseres E-planter med stamtavler og E-merking. (eplante.no). Planteskolen får midler over Landbruksbudsjettet, og det er et samarbeid med Sauherad Planteskole m.fl.. Det samarbeides også med utlandet, bla. Canada, for nye sortimenter.

Grimstad Planteskole har 90% egenproduksjon fra frø eller stiklinger. Det er også noe import, feks. roser fra Danmark. Det produseres planter med en herdighet på H5, disse har vide bruksområder. Planteskolen lager egne torvblandinger, bla. iblandet leire som binder ioner og fungerer som magasin for gjødsel. Spesialproduserte kokosnøtt-matter dekker toppen av pottene, noe som forhindrer ugrass og snegler.

Planter under oppal

Frilandsproduksjon
Det dyrkes på friland, noe som ikke er vanlig lenger, men Grimstad Planteskole ønsker å opprettholde sin frilandsproduksjon, i alt 2-300 mål. Det er et gammelt dyrkningssystem, som gir friske planter med lite smitte. Frilandsplantene selges til andre planteskoler.  

Planteproduksjon på friland

Vi fra Vea ble veldig imponerte over hvor stort, ryddig og velorganisert alt var på Grimstad Planteskole, og det ble det veldig spennende og lærerikt besøk. Mange ytret ønske om at de gjerne skulle ha jobbet som gartner der! 

Tekst og foto: Hilde A, Hilde D, og Anne B.

 

Oppdatert 09.10.2017