English
Bilder fra gartnerutdanningen
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Arild Kristiansen
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Selma Frivoll
 • Laila Volden Magnussen
 • Per Spangen
 • Per Spangen
 • Per Spangen
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Arild Kristiansen
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad

Studietur til Ljono stauder

Gartnerklassen på Vea besøkte Ljono stauder den 15.september 2016. Besøket var en del av studieturen, der vi besøkte forskjellige bedrifter og steder på Sør- og Vestlandet.

Ljono stauder ble etablert på slutten av 80-tallet av Torunn Hovland Ljone. Staudeplanteskolen ligger på familiens gård Ljones i Ulvik i Hardanger. Det er en familiebedrift som leverer planter til kommuner, veivesenet, anleggsgartnere, boligstiftelser og liknende. De siste årene har de også levert planter til hagesentermarkedet. Produksjon av pluggplanter for videreproduksjon leverer de også. Første salgsår var i 1992. Det ble investert mye penger, og det tar lang tid å bygge opp en slik bedrift. 

Torunn har utdannelse gartner deltid fra Hjeltnes.

Interessen for stauder i offentlig anlegg har vært stigende, fra å ha vært nesten helt borte. Stauder har fått en renessanse internasjonalt på grunn av at de på sikt er mer lønnsomme å skjøtte enn sommerblomstbed og plen. 

Gartneriet ligger på en gård i Ulvik, innerst i en fjordarm i Hardanger. I tillegg til planteproduksjon har de sauer, hunder og hester.

Det indre fjordklimaet har varme somre og vintre med stabilt snødekke.

Ljono stauder driver med produksjon av planter fra norsk natur og har lang erfaring med det. Engplanter, skogsplanter og  våtmarksplanter. Disse er delt inn i : Pluggplanter, stauder, naturfloraplanter, våtmarksplanter og prydgress. De bruker torv som vekstmedium. Torven de bruker kommer fra Finland, og har en god struktur, som er viktig pga. nedbørsmengdene i Ulvik.

   

Staudene står ute hele året, det kan de gjøre pga. varme somre og stabilt snødekke om vinteren.Ljono stauder ligger 270moh. De har to veksthus i tillegg til plasttuneller.

Regnbed

Det lages flere regnbed med stauder i offentlige anlegg. Regnbed opparbeides av planter som samler vann og forsinker vannansamling. Dette er billigere enn å lage nye avløpsanlegg. Mange av staudene er stedegne og kan gi Breeam-poeng (miljøsertifisering) til byggeprosjekter. De leverer planter til hele Sør-Norge opp til Trondheim. Et godt transportnett gjør det mulig å sende ut planter daglig. De bruker Bring som transport.

Torill finner mye plantemateriale i naturen og bruker mye skogplanter. Hun stiklingsformerer mest og sår litt. Hun prøver å dyrke frem mest selv og deler stauder men kjøper av og til barrotsplanter og planter i plugg fra Holland. Frø kjøpes også fra Tyskland .

Ljono stauder har 200 forskjellige planter + regnbedsplanter, dette dyrkes fram 270moh på 4-5 mål. Det er ikke veldig mye fortjeneste på stauder, så store bestillinger er fordelaktig. De leverer store volum, minst 1000 av en sort, og tar evt. ekstra betalt dersom en ønsker færre. Utfordringen med dette kan noen ganger være om utbygger er forsinket og en ikke kan levere til avtalt tid. Det er mye arbeid å ta vare på alle plantene og de tar mye plass, dette påkostes kunden. Hennes største bestilling til nå har vært på 19 000 planter, til ny E18 i Ski. 

   

Torunn bruker skogpluggbrett for bedre rotutvikling.                              Ljono tilbyr over 200 forkjellige typer stauder                                                                           

Sesongen

Sesongen på Ljono starter i januar med såing i drivhus. I februar settes stauder som skal deles, inn og pottes om. Barrotsplanter pottes om i februar/mars. Tidlig på våren settes alt ut på bakken. På sommeren pottes småplanter om og bestillinger leveres, dette er en travel årstid. I september er det ugresssanering, rydding og fortsatt levering. I oktober klippes alle stauder ned. November og desember er inne-måneder med katalogarbeid, kontorarbeid, oppdatering av nettside og hageplanlegging, en bigeskjeft hun driver sammen med sønnen. 

Til hjelp har de en ATV med henger. Ellers er det mye bæring og luking på bruket. Det er to sesong-ansatte fra Latvia, de jobber 5-6mnd. i året.

Torills varemerke er hardføre, nøysomme planter som krever lite skjøtsel.

 

Skrevet av Lisbet Ruud, Joanna Sverdrup og Fredrik Lunde.

Oppdatert 14.10.2016