English
Bilder fra gartnerutdanningen
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Arild Kristiansen
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Selma Frivoll
 • Laila Volden Magnussen
 • Per Spangen
 • Per Spangen
 • Per Spangen
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Arild Kristiansen
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad
 • Dorte Finstad

Trepleier på Vea

”Ut i skogen og opp i trærne!” Det er nok drømmen til mange frustrerte kontorrotter og papirflyttere. Hilde Klokkerhaug Eide har aldri jobbet på kontor og har heller ikke noe ønske om å gjøre det. Les mer om en av Veas mange interessante fagskolestudenter!

Trepleieutdanning er for øvrig ikke den eneste grøntfaglige utdanningen den driftige damen holder på med for tiden. Hun er også inne i avslutningsåret  her på Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører. Her tar hun et treårig deltids fagskoletilbud. Til sommeren kan hun titulere seg som fagtekniker i park- og hagedrift. Dette kombinert med papirer som European treeclimber gjør at hun sannsynligvis ikke vil bli arbeidsledig framover.

Les hele artiklen fra Utemiljø nr. 6, skrevet av Hildes medstudent Tom Pedersen.
Portrettintervju med Hilde Klokkerhaug Eide

Tekst: Tom Pedersen for Utemiljø
Bilde: Tom Pedersen

Oppdatert 02.10.2015