English

Landbruksteknikk på fagskolenivå

Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører utvikler nå et fagskoletilbud i landbruksteknikk. Målet er at første studieår blir i 2014, og alle med VG3 Naturbruk, med eller uten studiekompetanse kan søke.

Fagskoletilbudet skal utvikles i løpet av dette året, og utgangspunktet for læreplanen er Agrotekniker-utdanninga ved tidligere Statens Landbruksmaskinskole.


Kjell Børresen er prosjektleder for utviklingen av fagskoleutdanningen Landbruksteknikk.

Fem emner
Foreløpige planer avslører at undervisningen trolig vil bygge på fem ulike emner. Maskinelementer, materiallære og konstruksjoner. Motor og traktor. Landbruksteknikk utendørs. Landbruksteknikk innendørs og Økonomi og driftsledelse. I tillegg vektlegges praktisk bruk, vedlikehold og reparasjon
av maskiner og utstyr.

Ønsker en mellomting
Bakgrunnen for det nye fagskoletilbudet er ønsket om et komplett utdanningstilbud innen landbruket. De som ikke ønsker en treårig bachelorutdanning, vil få relevant faglig kompetanse på høyt nivå i løpet av dette studieåret. Det faglige nivået vil ligge mellom videregående skole og Høgskole/universitet.

Planteproduksjon på Hvam
I samarbeid med Fagskolen Innlandet skal Hvam videregående skole utarbeide et fagskoletilbud kalt Planteproduksjon og driftsledelse. Undervisningen skal være modulbasert deltidsstudium over to år. Kurset inkluderer også undervisning i energi og miljøplanlegging.

Tekst og foto: Ola Tande for Bedre Gardsdrift www.gardsdrift.no
Foto av Faglærer Kjell Børresen som er prosjektleder for Fagskoleutdanning i landbruksteknikk, er tatt av Dorte Finstad

Oppdatert 30.09.2015

#veafagskole