English

Landskapsingeniørstudiet på NMBU 10 år

Fredag 9.september 2016 feiret Landskapsingeniørstudiet på NMBU 10 år. Rektor og avdelingsleder for avdeling gartner på Vea var tilstede på markeringen og overrakte blomster og Vea-vase i gave til jubilanten.

Vea har samarbeid med NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) om at Anleggsgartnerteknikere fra Vea kan komme yrkesveien inn på Landskapsingeniørstudiet og samtidig få avkortning med 25 studiepoeng på studiet.

Dagen ble feiret med fagforedrag og taler fra de fremmøtte.

 

Kjellaug Eik, også omtalt som studiets mor, fortalte om historikken til studiet. Kirsten Lunde, programansvarlig for landskapsingeniørstudiet, fortalte om landskapsingeniørstudiet slik det tilbys i dag og Vea ble fremhevet som samarbeidspartner.Lunde fikk overrakt blomster fra Vea.


Prorektor Halvor Hektoen og Kjellaug Eik plantet et tre til minne om 10 års dagen for Landskapsingeniørstudiet.

Tekst og foto: Anne H. Bakken

Oppdatert 03.10.2016

#veafagskole